Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Writing

Skapad 2018-12-08 18:50 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 4 – 6 Engelska
How do I write in English? What do I need do think about? How can I improve my writing? It is time to start practicing!

Innehåll

 

Målet med undervisningen är att du ska utveckla ditt skrivande på engelska. 

Varför ska vi göra detta?

I kursplanen för engelska står det:

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna [...] ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Vad ska vi göra?

 • Vi testar att skriva en engelska text "A Special Day" från ett gammalt nationellt prov. När ni skriver får ni betydligt mer tid än under det provtillfälle ni har till våren. 

Ditt arbete bedöms efter hur väl du:

 • utvecklar ditt skrivande enligt matrisen nedan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  C 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  C 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  A 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  En  C 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  En  C 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6

Matriser

En
Writing

Lärandematris - Writing

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. (…) Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
på väg
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Innehåll
Handling Röd tråd redogöra och kommentera
Min text saknar början, mitten eller slut Min text är svår att förstå
Min text har en början, mitten och ett slut. Jag räknar upp händelser/saker och det går till viss del att förstå texten. Mitt innehåll är i enkel form
Min text har en tydlig början, en mitten och ett slut. Nästan alla händelser/saker i min text hänger ihop/ och det går att förstå texten. Mitt innehåll är utvecklat med detaljer
Min text har en tydlig början, en mitten och ett tydligt slut. Alla händelser/saker i min text hänger ihop och det är enkelt att förstå texten. Mitt innehåll är utvecklat med gott resultat
Språk
formulera dig i skrift
Det är svårt att skriva meningar Det är svårt att förstå min text
Mina meningar börjar ofta på samma sätt. Enkelt och begripligt med fraser och meningar
Mina meningar börjar på några olika sätt. Enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
Mina meningar börjar på några olika sätt och jag använder många olika ord. Enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
Meningar
formulera dig i skrift uttrycka dig i skrift
Det är svårt att skriva meningar. Min text är svår att förstå.
Jag skriver korta meningar som går att förstå. Enkelt och begripligt med fraser och meningar
Jag skriver längre meningar som går att förstå. Enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
Jag skriver långa meningar som är enkla att förstå. Enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
Verb
formulera dig i skrift uttrycka dig i skrift
Min text saknar verb Min text är svår att förstå
Det finns verb i min text men jag böjer dem ofta fel. Enkelt och begripligt med fraser och meningar
Verben i min text står ibland i rätt tidsform/jag böjer dem oftast rätt. Enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
Verben i min text står oftast i rätt tidsform och jag böjer dem rätt. Enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
Ordförråd
formulera dig i skrift uttrycka dig i skrift
Jag skriver en del svenska ord i min text.
Jag använder enkla, vardagliga ord och använder ofta samma ord.
Jag använder enkla, vardagliga ord och varierar mitt ordförråd. Det finns något idiomatiskt uttryck (fraser som inte går att direktöversatta från svenska till engelska)
Jag använder några avancerade ord, varierar ordförrådet och har några idiomatiska uttryck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: