Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1 ht 2018

Skapad 2018-12-08 18:52 i Vollsjö skola Sjöbo
Grundskola 1 Matematik

Innehåll

Innehållet i LPP

Vi ska träna på att räkna och jämföra antal, dela upp tal i två termer (tiokompisar) och addera två tal där summan inte överstiger 10.
Begrepp: antal, tallinje, tiokompisar, summa och addera.
Förmågor: begrepp, resonemang och kommunikation.

Vi ska träna på att tolka, använda och avläsa fakta från frekvenstabeller och stapeldiagram som används vid olika undersökningar.
Begrepp: frekvenstabell och stapeldiagram.
Förmågor: problemlösning, resonemang och kommunikation.

Vi ska träna på att räkna med talen från 1 till 20 med hjälp av talföljder, jämföra talets värde samt addera tre tal där summan inte överstiger 20.
Begrepp: ental, tiotal, talföljd och addition.
Förmågor: begrepp, metod, resonemang och problemlösning.

Vi ska träna på att se samband mellan olika tal, talmönster samt jämföra mängder i visuella bilder, med hjälp av olika tecken - större än, mindre än och lika med.
Begrepp: mönster, talmönster, likhetstecken, större än, mindre än och lika med.
Förmågor: begrepp, resonemang och kommunikation.

Övergripande mål och riktlinjer

Kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet, kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

Skolans värdegrund och uppdrag

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.

Förmågor att utveckla

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

  • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning. (MA)
  • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien. (MA)
  • Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal. (MA)
  • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse. (MA)
  • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas. (MA)
  • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar. (MA)
  • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften. (MA)
  • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer. (MA)
  • Så här ska vi göra
  • Spela spel

   Göra egna räknesagor

   Arbeta på matematikportalen (digitalt läromedel)

   Arbeta praktiskt och använda laborativt material både inne och ute

   Träna på att samarbeta med varandra i olika situationer

  • Konkreta mål
  • Du ska:

   kunna använda och namnge siffrorna 0-9

   kunna förklara och använda begreppen hälften, dubbelt, udda, jämt, fler, färre,

   kunna berätta en enkel räknesaga

   kunna förklara och använda plus-, minus- och likhetstecknet

   Kunna avläsa enkla frekvenstabeller och stapeldiagram

   kunna fortsätta på enkla mönster.

  • Så här kommer vi att bedöma ditt arbete
  • Räkna addition + 0-10
   Räkna addition + 0-20
   Jämföra antal
   Dela upp tal på olika sätt
   Räkna med hjälp av talföljder
   Använda och avläsa frekvenstabeller och stapeldiagram
   Använda dig av tecknen större än, mindre än och lika med
   Fortsätta på enkla mönster

Matriser

Ma
Matematik åk 1 ht 2018

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Kunskapskrav i slutet av årskurs 3
Jag kan använda mig av talen 0-20. Talens grannar Ramsräkna fram- och baklänges Dela upp tal Siffrans värde
Jag kan använda mig av talen 0-100. Talens grannar Ramsräkna fram- och baklänges Dela upp tal Talens värde (positionssystemet)
Jag kan använda mig av talen 0-200. Talens grannar Ramsräkna fram- och baklänges Dela upp tal Talens värde (positionssystemet)
Jag kan använda mig av talen 0-10 000. Talens grannar Ramsräkna fram- och baklänges Dela upp tal Talens värde (positionssystemet) (Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.)
Jag kan läsa av ett enkelt stapeldiagram och en enkel tabell.
Jag kan läsa av och skapa ett enkelt stapeldiagram och en enkel tabell.
Jag kan göra en undersökning och skapa en enkel tabell och ett enkelt stapeldiagram.
Jag kan göra en undersökning och skapa en enkel tabell och ett enkelt stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram. (Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.)
Jag kan fortsätta på ett enkelt mönster. (ex cirkel blå röd blå röd...)
Jag kan fortsätta på ett enkelt geometriskt mönster. (ex triangel, cirkel, kvadrat…)
Jag kan fortsätta och göra ett enkelt geometriskt mönster. (Med både färg och form.)
Jag kan fortsätta och göra ett geometriskt mönster. (Med både färg och form.) (Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.)
Jag kan räkna addition 0-10 med konkret material.
Jag kan räkna addition 0-10 genom huvudräkning.
Jag kan räkna addition 0-20 genom huvudräkning.
Jag kan räkna addition 0-100 genom huvudräkning. (Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: