Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 6 översiktsplanering för hela läsåret

Skapad 2018-12-08 20:36 i Hälsinggårdsskolan F-6 Falun
En översiktsplanering över de delar i engelskämnet som vi kommer att arbeta med under år 6.
Grundskola 4 – 6 Engelska
Här är en presentation av engelska under åk 6; vad ämnet kommer att innehålla, hur vi kommer att arbeta, vilka mål vi arbetar mot samt vad som kommer att bedömas i ämnet under läsåret.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • tala, skriva, förstå och tolka talad och skriven engelska i olika slags texter och andra media.
 • använda dig att språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd i olika sammanhang
 • kommunicera muntligt och skriftligt på engelska i olika sammanhang och för olika mottagare

Arbetssätt

Du kommer att på olika sätt arbeta med texter på engelska; läsa, diskutera, översätta, arbeta med texterna ur ett grammatiskt perspektiv m.m.

Du kommer att få höra och därigenom träna att tolka och förstå talad engelska genom olika medier och personer, t.ex. film, olika webbsajter, inspelningar, lärare och klasskamrater.

Du kommer att arbeta med textboken Good Stuff där du kommer att få möta olika texter samt träna på färdigheter genom olika övningar i en tillhörande arbetsbok.

Du kommer att arbeta med skriftlig produktion av olika slag; berättande texter, korta faktatexter, presentationer, brev m.m.

Bedömning

Se matris för de olika bedömningsområden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Engelska åk 6

Nivå 1
Du är på väg
Nivå 2
E
Nivå 3
C
Nivå 4
A
Lyssna, förstå och tolka
Du kan förstå vissa delar av det mest väsentliga innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo från olika medier, (ibland med extra stöd av vuxen eller annan förförståelse).
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo från olika medier.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Formulera sig, kommunicera i tal och anpassa språket
Du kan formulera dig på engelska med enkla ord, fraser och meningar, (ibland med extra stöd av vuxen eller annan förförståelse).
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i samtal om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande i muntliga framställningar av olika slag.
Du kan i muntlig framställning formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängade. I samtal kan du i någon mån anpassa innehållet till syfte, mottagare och situation.
Läsa, förstå och tolka olika texter
Du kan med stöd och hjälp läsa och förstå det mest väsentliga i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan läsa och förstå det mest väsentliga i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan läsa och förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i vardagliga och välbekanta texter.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i vardagliga och välbekanta texter.
Formulera sig, kommunicera i skrift och anpassa språket
Du kan med stöd och hjälp skapa ett sammanhang samt formulera dig enkelt med ord och enkla meningar i skrift.
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar i skriftliga framställningar av olika slag. Du kan gör enstaka enkla förbättringar av texten.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande (anv. sambands, bindeord och röd tråd) med ord, fraser och meningar. Du kan göra enkla förbättringar i egna texter.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande samt i någon mån anpassa till syfte, mottagare och situation.
Språkliga strategier
Du kan med hjälp och stöd använda dig av någon strategi (gissa, logisk slutsats, bilder, rubriker, med hjälp av sammanhanget, lexikon, datorprogram) som löser problem i och förbättrar interaktion, lyssnade och läsning.
Du kan välja och använda dig av någon strategi (gissa, logisk slutsats, bilder, rubriker, med hjälp av sammanhanget, lexikon, datorprogram) som löser problem i och förbättrar interaktion, lyssnade och läsning.
Du kan välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. Du kan i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
Du kan välja och använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser
Du kan i enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser.
Du kan i enkel form kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan översiktligt kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser. med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: