Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text HT18

Skapad 2018-12-09 12:19 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Bedömarträning - SV och SVA Åk6. Bedömarträning inför äp 6 sv/sva 2013
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Du ska med hjälp av stödfrågor och bild skriva en berättande text med tydlig handling, genomtänkt inledning och avslutning samt använda dig av skiljetecken och skrivregler.

Matriser

Sv SvA
Berättande text (Skolverkets matris)

f-nivå
e-nivå
c-nivå
a-nivå
Koppling till uppgiften
Du följer instruktionen Texten fungerar i huvudsak som en berättelse
Du följer instruktionen Texten fungerar relativt väl som en berättelse
Du följer instruktionen Texten fingerar väl som en berättelse
Innehåll
Texten har begripligt innehåll Texten har enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling Du räknar upp händelser
Texten har relativt tydligt innehåll Texten har utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling Du återger händelser och förmedlar i viss mån upplevelser
Texten har tydligt innehåll Texten har välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling Du förmedlar upplevelser och värderar/ utvecklar dessa
Struktur
Texten har i huvudsak fungerande struktur Uppbyggnaden går att följa
Texten har relativt väl fungerande struktur Uppbyggnaden är tydlig Texten byggs upp med enkla sambandsord, t.ex. "och, men" Försök till styckeindelning görs
Texten har väl fungerande struktur Uppbyggnaden lyfter texten Texten byggs upp med hjälp av varierade sambandsord I huvudsak fungerande styckeindelning
Språk
Texten har en viss språklig variation i ordval Grundläggande regler för språkriktighet används med viss säkerhet Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt Tempusbruket stör inte förståelsen
Texten har förhållandevis god språklig variation i ordval Grundläggande regler för språkriktighet används med relativt god säkerhet Meningsbyggnaden är relativt varierad och relativt korrekt Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen
Texten har god språklig variation med passande ordval som höjer textens kvalitet Grundläggande regler för språkriktighet används med god säkerhet Meningsbyggnaden är varierad och relativt korrekt Tempus används på ett riktigt sätt
Skrivregler
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med viss säkerhet Du använder stor/ liten bokstav med viss säkerhet Stavfel förekommer men de stör inte förståelsen
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med relativt god säkerhet Texten har relativt få fel i användning av skiljetecken Relativt få stavfel som inte stör förståelsen
Grundläggande regler för stavning och skiljetecken används med god säkerhet Texten har få fel i användningen av skiljetecken Texten har få stavfel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: