Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht-18 åk 6 Svenska Insändare CR

Skapad 2018-12-09 12:22 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Svenska
Hur gör man för att föra fram sin åsikt i en insändare? Du ska få träna dig på att argumentera i skrift.

Innehåll

Mål för elev/bedömning

Du ska veta hur en insändare är uppbyggd.

Du ska  kunna skriva en insändare och ge respons på en kamrats insändare  och få respons respons på din egen insändare. Efter responsen ska du kunna bearbeta och förbättra din insändare. 

Du ska kunna följa de språkliga normerna

 

 

Genomförande

Vi kommer att läsa insändare och gå igenom hur en insändare är uppbyggd. Sedan får du själv planera och skriva en egen insändare. Innan du lämnar in din insändare i Classroom får du respons av en kamrat och förbättrar din text utifrån responsen. Du ger också respons på din kamrats insändare. Samtidigt som du arbetar med din insändare kommer du att jobba med skrivregler. 

 

Bedömning

Du visar dina kunskaper genom att vara aktiv i de övningar vi gör i klassrummet samt genom att skriva en egen insändare.

 

Innehåll

Läsa och skriva. Sakprosatexter.

 

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna utveckla sin förmåga att:

- formulera sig och kommunicera i skrift,

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Matriser

Sv
insändare

---->
---->
---->
Eleven kan i sitt skrivande använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett …
I huvudsak fungerande sätt. Du har i stort sett följt instruktionen för uppgiften. Ditt språk är enkelt och inte så varierat. Du gör en del stav- och språkfel.
ändamålsenligt sätt. Du har följt instruktionen för uppgiften. Ditt språk är ganska utvecklat och varierat. Du gör få stav- och språkfel.
ändamålsenligt och effektivt sätt. Du har följt instruktionen för uppgiften. Ditt språk är utvecklat och varierat. Du gör nästan inga stav- och språkfel.
Eleven kan skriva olika slags texter som är ...
enkla Dina argument är få och enkla. Motargument saknas.
utvecklade Dina argument är fler och tydliga. Motargumenten saknas eller är vaga.
välutvecklade Dina argument är välutvecklade, tydliga och välformulerade. Motargument finns.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: