Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 7, avsnitt 4, Bråk och decimaltal - ht18/vt19

Skapad 2018-12-09 15:15 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 7 – 9 Matematik
I detta kapitel får du bland annat lära dig om bråkdelar och olika sätt att uttrycka ett bråk. Hur man förkortar och förlänger olika bråk så att det blir lättare att jämföra och räkna med. Hur bråkform och decimalform hänger ihop.

Innehåll

MÅL:

När du arbetat med det här kapitlet så ska du kunna: 

 • jämföra storleken av bråk
 • växla mellan bråkform, blandad form och decimalform
 • förlänga och förkorta bråk
 • beräkna hur mycket bråkdelen av något är
 • göra beräkningar med bråk
 •  

Preliminär Planering - Tidsram

Vi kommer att arbeta med detta avsnitt under vecka 50 - vecka 4 2019. Under perioden kommer vi att ha kortare läxförhör sk. exit tickets i samband med lektion, för att kunna stämma av att alla hänger med. Perioden avslutas med ett skriftligt prov.

Vi kommer att lägga ut hänvisning till övningsuppgifter som du kan träna på i Gleerups Matematik 7. Dessa hänvisningar kommer att läggas ut i  Teams samt i kalendern.

 

Generellt 

Har du glömt hur man gör räkneuppställningar eller huvudräkning rekommenderar att du tittar på filmerna på Gleerups. 

Tänk på att redovisa dina uppgifter ordentligt när du övningsräknar. Gör alltid ordentliga redovisningar och skriv alltid fullständiga svar, det har du igen på proven.

Det är viktigare att du förstår matematiken än att du räknar så många tal på så kort tid som möjligt utan att tänka efter och reflektera över betydelsen.

Det är DITT ansvar att se till att vara i fas med planeringen om du varit sjuk, ledig eller av annan anledning inte följt planeringen. Det är viktigt att DU frågar om du undrar över någonting. Om du inte får hjälp direkt så hoppa över och räkna vidare eller fråga en kompis.

Ta vara på lektionstiden. Ju mer du får gjort på lektionen desto mindre behöver du jobba hemma. Tänk på att repetition är viktigt, att repetera och tänka igenom det vi arbetat med på lektionerna hjälper ditt minne!

Glöm inte bort att matematik är ett språk som måste övas och pluggas in regelbundet!

Lycka till med mattestudierna! /Matematiklärarna

Bedömning

Vi fokuserar i matematiken på fem förmågor. Dessa är:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Kommunikation)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: