Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Laboration Bakterier 03B

Skapad 2018-12-09 15:53 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola 9 Biologi
Kroppens immunförsvar hjälper oss att bekämpa sjukdomar vi fått från till exempel bakterier och virus. Vi kommer under detta avsnittet att lära oss mer om hur det fungerar och hur vi kan skydda oss från till exempel bakterier som kan göra oss sjuka.

Innehåll

 

Vi har gått igenom kroppens immunförsvar och hur det hjälper oss att bekämpa till exempel bakterier som kan göra oss sjuka. Vi har därefter gjort en laboration där vi undersökt olika sätt att skydda oss mot de bakterier vi kan ha på händerna. Vi har också undersökt vart vi kan hitta bakterier i vår omgivning. 

Ni ska skriva en laborationsrapport som ett bedömande moment. Information har getts ut i klassrummet gällande vad som ska finnas med i laborationsrapporten. Jag bifogar även den digitalt tillsammans med uppgiften nedan. 

De kunskapskrav jag utgår ifrån i min bedömning kan ni hitta nedan i matrisen.

Matriser

Bi
Laboration Bakterier

E
Hur är det? Översiktligt. Du ska presentera grundläggande fakta och översiktligt redovisa dina tankar och resonemang i texten
C
Varför är det så? Utförligt. Presentera omfattande och relevant fakta som ger läsaren en bra förståelse för ditt område. Du redovisar dina tankar och resonemang utförligt/tydligt.
A
Vad kan det leda till? Analysera, nyansera och generalisera. Här ska du lyfta din fakta till helheten. Tänk utanför fakta och analysera och diskutera ditt område ur ett bredare perspektiv. Individnivå och globalt. Tänk i termer som å ena sidan och andra sidan.
Laboration
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Laborationsrapport
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp
Diskussion
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: