Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eating out HT 2018

Skapad 2018-12-09 16:19 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Mat och restaurangbesök
Grundskola 7 – 9 Engelska
Vecka 45-49 kommer vi jobba med ett område som handlar om mat i olika sammanhang.

Innehåll

 

 Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

 • Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, Denna förmåga visar du genom att besvara frågor korrekt utifrån hörförståelser och olika texter som ni läser.
 •  
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift, Denna förmåga visar du genom att uttrycka dig muntligt med ett stort ordförråd och bra flyt och att dina texter både är varierade och har bra grammatik.
 •  
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, Denna förmåga visar du genom att få era dialoger att flyta på och även i dina svar på insändarna.

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

V 45                   

Torsdag:            Har du tid över loggar du in på readtheory.org och gör fler läsförståelseövningar eller så läser du i din engelska bok. Läxa till onsdag v. 46: Oregelbundna verb (see, sell, send, set, sit, speak, spend)

V 46

Onsdag:            Läs texten ”News about fast food” och besvara frågorna. Dessa lämnas in efter lektionens slut. 

Torsdag:            Glosförhör. Fortsätt med ”British Food”. Läs igenom exemplen på användbara fraser. I grupper om tre ska ni skriva ihop en dialog, som ska föreställa ett restaurangbesök, där ni skall beställa mat på en restaurang. Ni kommer att få ut ett problem som ska ingå i er dialog.

V 47

Onsdag:        “British food. “ p 24-25 Photocopies (Culture Shock UK)Öva på era dialoger. Läs texten om Mc Donalds.

Torsdag:         Innerbandy

V 48                   

Onsdag:            Spela upp era draman. Hörförståelse. Ev finn fem fel?

Läxa till onsdag v. 49: Oregelbundna verb (stand, take, teach, tell, think, understand, wear)

Torsdag:            ”Problems about restaurants”. Hörförståelse och läsförståelse. Jämför era svar. Hinner ni, börjar ni skriva svar (som om ni vore Anita).

V 49

Onsdag:            Glosförhör.  “Eating out or at home?” Skriv en argumenterande text om ifall du föredrar att äta på restaurang eller hemma. Lyft fram två-tre argument för varför du tycker så. Försök också att ta med något motargument, men avsluta med ditt starkaste argument (för). Hänvisa till någon/några av texterna som vi har jobbat med. (T ex den om ”Fast food” eller frågespalterna. Lämna in på Classroom när du är klar.

 

Torsdag:            Grammatikträning.

 Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas:

1 Hörförståelserna och läsförståelseuppgiften.

2 Era dialoger (restaurangbesöket)

3 Dina svar på insändarna om problem på restauranger.

4 Din text ”Eating out or at home”

 

Utvärdering

Efter arbetsområdet vill jag att du som elev utvärderar din insats och det kommer även jag göra. Dels genom att markerar hur långt du kommit i skrivprocessen i matrisen och dels genom en framåtsyftande kommentar.

Börja med att titta igenom häftet och fundera över vad vi har gjort under projektet.

1. Vad har varit bra med projektet?

2. Vad kan förbättras? (upplägg)

3. Vilken del har du upplevt som:

a. Roligast     b. Lättast     c. Svårast    d. Störst utmaning

4. Hur kan den här typen av arbete hjälpa dig i framtiden?

5. Vilka förmågor har du utvecklat? Beskriv varför och hur.

6. Granska ditt arbetssätt. Vad gjorde du bra som du kan ta med dig? Vad i ditt arbetssätt kan du förbättra?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9

Matriser

En
Food and restaurants ht 18

Kunskapskrav
E
C
A
1a Förstå och tolka innehållet i talad engelska
Flöde i interaktion och produktion.
Eleven kan förstå innehållet och uppfatta detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du förstår det viktigaste och visar det genom att vara delaktig i diskussioner i klass och grupp.
Du uppfattar fler detaljer och du har lättare för att förstå det outtalade
Du förstår precis det som sägs och du kan urskilja undermeningar och förstå det outtalade.
1b Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Flöde i interaktion och produktion.
Eleven kan förstå innehållet och uppfatta detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du förstår det viktigaste och visar det genom att vara delaktig i övningar och diskussioner individuellt, i grupp och i klass.
Du uppfattar fler detaljer och du har lättare för att läsa mellan raderna.
Du förstår precis det som står och du kan urskilja undermeningar och läsa mellan raderna.
5a Formulera sig och kommunicera i tal
Språkets omfång och bredd samt precision.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig med olika grad av sammanhang.
Du har ett grundläggande ordförråd och kan enkla fraser ex. berätta mer om dig själv. Du har muntligt kontroll på några få enkla grammatiska strukturer och sätt att formulera meningar och du kan för det mesta göra dig förstådd i korta sekvenser.
Du har ett större ordförråd, kan några fasta uttryck och vet hur du skall bygga meningar på olika sätt för att beskriva enkla vardagliga situationer. Du har få störande språkfel och du kan använda enkla strukturer för att berätta om något du väl känner till. Du har ett tydligt uttal även om du ibland kan behöva upprepa dig.
Du har ett större ordförråd kan fler fasta uttryck och kan olika sätt att bygga meningar för att beskriva vardagliga situationer eller förklara en idé eller ett problem. Din muntliga engelska innehåller få fel, du försöker ha en nyanserad intonation och ett korrekt uttal. Något felaktigt uttal kan förekomma.
5b Formulera sig och kommunicera i skrift
Språkets omfång och bredd, precision och grad av textbindning.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig med olika grad av sammanhang.
Du har ett grundläggande ordförråd och kan enkla fraser ex. berätta mer om dig själv. Du har skriftligt kontroll på några få enkla grammatiska strukturer och sätt att formulera meningar. Du använder i viss mån bindeord och sambandsord för att binda samman din text och få en röd tråd.
Dina texter har få störande språkfel och du kan använda enkla strukturer för att berätta om något du väl känner till. Du delar in din text i stycken och använder bindeord och sambandsord i högre grad för att binda samman din text och få en röd tråd.
Din skriftliga engelska innehåller få fel. Du kan använda dig av flera olika sätt att bygga meningar för att ex förklara en idé eller ett problem. Du strukturerar din text och har ett klart sammanhang och en röd tråd. Du fångar upp och knyter ihop detaljer och helhet.
8a Formulera sig och kommunicera i tal och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Grad av mottagaranpassning
I muntlig interaktion kan eleven i olika grad uttrycka sig samt anpassa till syfte, mottagare och situation.
Du kan använda några olika hälsnings- och avskedsfraser, du kan delta i korta samtal både med människor du känner och inte känner. Ex. kan du ge och svara på uppmaningar, inbjudningar och ursäkter och liknande på en neutral stilnivå.
Du kan klara dig i olika sociala sammanhang genom att du kan använda de vanligaste uttrycken när du skall be om eller ge information, tala om vad du tycker och tänker, allt på ett lämpligt, fungerande sätt
Du kan klara dig i olika sociala sammanhang genom att du kan använda de vanligaste uttrycken när du skall be om eller ge information, tala om vad du tycker och tänker, allt på ett lämpligt, fungerande sätt.
8b Formulera sig och kommunicera i skrift och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Grad av mottagaranpassning
I skriftlig interaktion kan eleven i olika grad uttrycka sig samt anpassa till syfte, mottagare och situation.
Du kan använda några olika hälsnings- och avskedsfraser, du kan formulera dig i brev, chatt och andra medier både med människor du känner och inte känner. Ex. kan du ge och svara på uppmaningar, inbjudningar och ursäkter och liknande på en neutral stilnivå.
Du kan klara dig i olika sociala sammanhang genom att du kan använda de vanligaste uttrycken när du skall be om eller ge information, uttrycka vad du tycker och tänker, allt på ett lämpligt, fungerande sätt
Du kan klara dig i olika sociala sammanhang genom att du kan använda de vanligaste uttrycken när du skall be om eller ge information, uttrycka vad du tycker och tänker, allt på ett lämpligt, fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: