Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinter

Skapad 2018-12-09 16:29 i Blötbergets skola Ludvika
Vad händer i naturen på vintern?
Grundskola 2 – 3 Svenska NO (år 1-3) Bild
Nu ska du få lära dig vad som händer i naturen på vintern. Hur ser det ut i naturen? Hur klarar djuren vintern? Vilket djur har lämnat spår i snön? Hur ser en snökristall ut i förstoringsglas? Detta är några av de saker du får lära dig i det här arbetsområdet.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Mål

Du ska få lära dig att berätta om vad som händer i naturen på vintern.
Du ska lära dig namnet på några av våra vanligaste djur i skogen. Du ska välja ett djur och skriva en enkel faktatext om det och rita en bild till. Sedan ska du redovisa ditt arbete för dina klasskompisar.

Du ska få lära dig vad en näringskedja är.

Du ska få göra en enkel undersökning med snö och undersöka snökristaller i förstoringsglas. Du ska dokumentera vad som händer och vad du upptäcker.                        

Du ska även måla en vinterbild med kladdkrita och vattenfärg.

Hur ska vi lära oss detta?

Du får lära dig detta genom att titta på filmer, läsa i SO-boken och andra faktatexter i böcker och/eller på internet. Du deltar i diskussioner och undersökningar. Vi kommer att prata om vad en faktatext är och vad som kan vara bra att ta med om man skriver om ett djur. Med hjälp av din tankekarta skriver du din text. Du ritar bilder som passar till din faktatext. Vi kommer också att prata om hur man redovisar sitt arbete för andra, vad som är viktigt att tänka på. Du får måla en vinterbild med hjälp av kladdkritor och vattenfärg.

Vad som kommer att bedömas:

Vi bedömer om du nått målen ovan.

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få visa muntligt vad du lärt dig om vintern med stöd av bilder och frågor från din lärare. Du skriver en faktatext och redovisar om ditt djur för klassen. Du målar en vinterbild.

Du deltar i experimentet med snö och undersökningen av snökristallen. Du visar vad du upptäckt genom att dokumentera och berätta om det du upptäckt.

Du berättar muntligt om näringskedjor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: