Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 3

Skapad 2018-12-09 16:39 i Drottningdals skola Norrtälje
Planering i engelska för årskurs 3.
Grundskola 3 Engelska
Do you speak English? Engelska språket finns runt omkring oss hela tiden. I årskurs 3 kommer vi att repetera och bygga vidare på det som vi har lärt oss i årskurs 2. Vi kommer att lära oss nya ord och prata samt lyssna på engelska. Vi kommer även skriva ord och meningar på engelska för olika sammanhang.

Innehåll

Målet med undervisningen

Genom undervisningen i ämnet engelska ska du utveckla sin förmåga att:

* läsa olika slags texter och förstå innehållet i talad engelska


* kommunicera på engelska genom att skriva och prata engelska i olika sammanhang


* använda strategier för att göra dig förstådd på engelska och använda olika strategier för att förstå engelska. Exempelvis att förklara något med andra ord så mottagaren förstår vad man menar, eller fråga någon vad de menar om man inte förstår vad de säger på engelska


* anpassa språket efter syftet, mottagaren och sammanhanget

Så här kommer vi arbeta

När vi arbetar med engelska under år 3 i skolan kommer du att få träna på och lära dig:

- att säga engelska ord, fraser och meningar som har anknytning till din vardag, t.ex. school, at home, my family, colours, my pets osv.
- att prata engelska med dina klasskamrater
- att lyssna på engelskt tal med hjälp av hörförståelseövningar, film, musik och din lärare
- att läsa och förstå ord och enkel text 
- att skriva enkla engelska ord och fraser

Det här kommer vi att bedöma

Din förmåga, dina kunskaper och ditt aktiva deltagande i

- att säga engelska ord, fraser och meningar
- att prata engelska med dina klasskamrater
- att lyssna på engelskt tal

- att läsa och skriva enkla engelska ord

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3

Matriser

En
ENGELSKA Lgr11

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT....

--------------->
--------------->
FÖRSTÅ VAD NÅGON SÄGER (förstå och tolka)
Lyssna och förstå t.ex. enkla instruktioner och beskrivningar om t.ex. personer, platser och intresse
 • En
Förstår kända enkla ord och fraser när någon talar sakta och tydligt. (t.ex. hälsningsfraser, vanliga ord ”cat”, ”sit down” ”My name is…”)
Förstår när någon talar tydligt och sakta, samt använder ett enkelt språk och det handlar om något ämne du känner igen.
TALA SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)
Talar så andra förstår t.ex. enkla instruktioner och beskrivningar om t.ex. personer, platser och intresse.
 • En
Säger enkla ord och fraser (meningar) genom att härma. Använder enkla ord och fraser i enkla sammanhang.
Använder enkla ord och meningar som man övat in. Använder dem i mycket kända situationer som du varit med om tidigare.
SAMTALA (kommunicera, interagera)
Föra en dialog med andra genom att besvara, ställa frågor samt berätta om något.
 • En
 • En
Deltar i samtal genom att enkelt svara på direkta frågor, t.ex. "What is this? Cat. What is your name? Tom."
Deltar i samtal genom att besvara enkla frågor i situationer du varit med om tidigare. Använder inövade ord och fraser, t.ex. ”What is your name? My name is Tom.”
LÄSA OCH FÖRSTÅ TEXT (förstå och tolka)
Läsa och förstå enkel text , t.ex. enkla instruktioner och beskrivningar om t.ex. personer, platser och intresse.
 • En
Läser och förstår enstaka väl kända ord kopplat till bilder t.ex. boy, cat. Behöver hjälp med att läsa och uttala det för att förstå dem.
Läser och förstår enstaka väl kända ord, t.ex. boy, cat. Behöver ibland en bild som visar vad ordet betyder.
SKRIVA SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)
Skriva så andra förstår t.ex. enkla instruktioner och beskrivningar om t.ex. personer, platser och intresse.
 • En
Skriver av enkla ord kopplat till bilder.
Skriver enkla ord kopplat till bilder, t.ex. cat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: