👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 6A, kapitel 3 geometri. Vecka 50-2.

Skapad 2018-12-09 16:51 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 6 Matematik
Vad betyder geometri?

Hur kan man räkna ut storleken på ett område?

Vad menas med area och omkrets?

Vilka olika geometriska objekt finns det?

Vad är symmetri?

Innehåll

Syfte

Du ska få utveckla dina förmågor inom tex att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter tex beräkna cirkelsarea, använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Mål:

 • mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer                                 
 • räkna ut arean av rektanglar, kvadrater och trianglar                                        
 • använda de vanligaste enheterna för area
 • känna till de grundläggande egenskaperna för polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock
 • veta vad som menas med symmetri

 

 

Hur ska vi lära oss  detta?

delta i gemensamma genomgångar, öva problemlösningsstrategier, arbeta självständigt i boken, delta i praktiskt arbete, göra en symmetrisk bild,räkna tillsammans utvalda uppgifter. Eleverna får arbeta med individanpassade uppgifter efter deras kunskapsnivå, tex gröna, blå eller röda sidor.

Vad som kommer att bedömas:  

 • din förmåga att muntligt följa, förstå och delta i diskussioner 
  inom området geometri under pararbete och genomgångar
  dina val av lämpliga metoder vid beräkning av omkrets och area                                                                                                                                                                                                                                                                            
 • dina skriftliga redovisningar som visar dina tankegångar 
 • hur väl du kan beskriva de grundläggande egenskaperna för de olika geometriska objekten 
 • hur väl du kan göra en symmetrisk bild
                                             

Hur du får visa vad du kan:

 • delta i matematiska diskussioner och samtal
 • göra skriftliga beräkningar i matteboken och på arbetsblad
 • mäta och göra olika beräkningar på geometriska figurer ute
 • göra en symmetrisk bild
 • visa dina kunskaper på en diagnos och ett prov

 

Veckoplanering 

v. 50 Area och rektangels area s. 70-71 och 90 eller blå s 84-85

v. 51 Triangels area samt bas och höjd s. 74-76 och 91-92 eller blå 86-87 samt sammansatta figurer, fyrhörningar och cirklar och olika trianglar  s. 76-7  eller blå 88-89 

v. 2 Geometriska objekt s. 80 och 93, se över att du är klar med s. 70-80.

Torsdagar problemlösning från utmaningen.