Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa i åk. 1-3

Skapad 2018-12-09 16:59 i Norgårdenskolan F-6 Uddevalla
Lpp i idrott och hälsa under åk.1
Grundskola 1 Idrott och hälsa
Du kommer att få prova på olika moment, lekar och aktiviteter som finns i ämnet idrott och hälsa.

Innehåll

Förmågor och mål

Vi kommer att öva din förmåga att:

 • delta i lekar, spel och idrotter.
 • anpassa dina rörelser till olika lekar, spel och idrotter.
 • anpassa dina rörelser till musik efter takt, rytm och sammanhang.
 • genomföra olika aktiviteter i natur- och utemiljö.

Undervisningen

Du kommer att få prova på olika lekar, spel och idrotter där vi övar på rörelser och samarbete. 
Du kommer att få röra dig till musik och ha olika aktiviteter inom och utomhus.


Undervisningen i ämnet idrott & hälsa ska bla. syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man påverkar sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskap om hur fysisk aktivitet förehåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Matris - Idrott och hälsa

Idrott & Lekar
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag deltar i rörelseaktiviteter såväl inomhus som utomhus.
Jag deltar aktivt i rörelseaktiviteter och tar ansvar för mig själv vid lekar och spel. Jag börjar visa hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar och spel. Jag börjar hantera med- och motgångar.
Jag följer gemensamma regler och kan samspela med lagkamrater. Jag kan alltid eller oftast hantera med- och motgångar.
Dans & Rörelse
 • Idh  1-3
Jag kan röra mig fritt till musik. Jag kan härma enkla rörelser till musik
Jag kan röra mig till musik och följa takt och rytm.
Jag kan delta i och utföra enkla danser och rörelser till musik.
Motorisk Träning
 • Idh
 • Idh  1-3
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna, springa, hoppa, klättra, åla, krypa, svinga, stödja, hänga och balansera.
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska sammansatta grundformerna i till exempel redskapsbanor och lekar. Jag kan utmana mina motoriska färdigheter. (Vågar prova något nytt).
Jag kan kontrollera den egna kroppen bra i rörelse och behärskar olika motoriska sammansatta grundformer.
Simning
 • Idh
 • Idh  1-3
Jag deltar i vattenvaneövningar och simundervisning. Jag kan simma med hjälpmedel.
Jag kan simma 10 m bröst.
Jag kan simma 25 m bröst och 10 m rygg.
Hälsa
 • Idh
 • Idh  1-3
Jag kan på ett enkelt sätt förklara skillnaden på att äta nyttigt och onyttigt.
Jag kan föra enklare samtal om hur jag upplever olika rörelseaktiviteter (tex. Jag är trött och svettig.) samt enkelt beskriva skillnaden på en sund och osund livsstil.
Jag kan reflektera och använda givna ord och begrepp för att beskriva mina upplevelser av olika rörelseaktiviteter. (tex. Jag är trött och svettig. Jag har ansträngt mitt hjärta och mina muskler). Jag kan förklara hur jag ska äta och röra på mig för att få en hälsosam livsstil.
Orientering
 • Idh
 • Idh  1-3
Jag kan placera mig framför, bakom, vid sidan av och ovanpå till exempel en plint. Jag kan ta fram redskap enligt en karta över gymnastiksalen.
Jag kan använda mig av enkla kartskisser t.ex. skattkartor. Jag kan hantera och rita enkla kartor t.ex. klassrumskartor och skolgårdskartor.
Jag har kännedom om väderstrecken och kartans färger samt känner till några karttecken. Jag kan orientera mig och hitta i närmiljön genom att använda en enklare karta.
Friluftsliv
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag deltar aktivt i uteverksamhet i min närmiljö.
Jag har kännedom om och kan använda lämplig klädsel/utrustning vid friluftsliv och uteverksamhet. Jag känner till de enklaste grunderna för allemansrätten.
Jag visar hänsyn mot naturen och följer regler för säkerhet vid natur- och utevistelser. Jag kan ge exempel på olika aktiviteter man kan göra utomhus under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: