Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht18 Ma Geometri och Algebra åk 8

Skapad 2018-12-09 17:14 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP-mall framtagen för Lilla Järnåkraskolan, Vegaskolan, Järnåkraskolan och Klostergårdsskolan i Lund. Mallen är anpassad till Lgr 11.
Grundskola 8 Matematik
Geometri är det område av matematiken i vilket man studerar figurers egenskaper i ett rum genom att utgå från en uppsättning grundläggande geometriska objekt, axiom och definitioner. Area på latin betyder egentligen ’öppen plats’, ’jämn plan’, ’plan yta’. Man pratade tidigare om yta. Area är ett mått på en figurs ytinnehåll. Arean betecknas vanligen A eller S och anges enligt SI i enheten kvadratmeter. Algebra kommer från arabiska och betyder återställande eller förenande, detta syftar på atta man flyttar termer mellan vänster och högerled för att lösa ekvationer.

Innehåll

Geometri och Algebra åk 8 ht-18

Mål för elev

(P) Lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

(R) Du skall kunna resonera om hur du löser matematiska problem

(K) Du skall kunna kommunicera hur du löst matematiska problem

Genomförande 

Under senare delen av hösten kommer vi att arbeta med Geometri. samt grundkurs Algebra

Lektioner kommer att genomföras med hjälp av genomgångar och övningar samt enskilt arbete.

Kursen avslutas med ett prov i början på december

 

Bedömning

Hur eleven ska visa vad hon kan göra. Vad vi tittar efter när vi ser vad eleven kan göra (kriterier). Utgå ifrån kunskapskrav i Lgr 11 och det konkretiserade målet ovan. 

Bedömningen avser din förmåga att:

Lösa problem på ett effektivt sätt, visa dina resonemang och kommunicera hur du resonerat när du löst problemen

Innehåll

 

 1. Geometri med algebra

  • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

  • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring av tvådimensionella objekt.

  • Symmetri i planet.

  • Metoder för beräkning av area och omkrets hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

  • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet. 

  •  Räkna med skala
  • Att använda prioriteringsregler
  • Tolka och skriva uttryck med variabler
  • Förenkla uttryck
  • Lösa ekvationer med balansmetoden
  • Lösa problem med ekvationer

 

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 • föra och följa matematiska resonemang, och

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser

Ma
Jä ht18 Ma Geometri och Algebra åk 8

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning
Du kan lösa problem på ett..... ...fungerande sätt
...i huvudsak ...
....relativt väl...
...väl...
Resonemang
Du kan föra ... ...underbyggda resonemang
...enkla och till viss del...
....utvecklade och väl...
..välutvecklade och väl....
Kommunikation
Kvaliteten på din redovisning är ...
...i huvudsak fungerande
...ändamålsenlig
...ändamålsenlig och effektiv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: