Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Självporträtt

Skapad 2018-12-09 18:10 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Under tio veckor av höstterminen kommer du att få arbeta med ett självporträtt i olika tekniker. Du kommer att få använda dig av och visa de tekniker du lärt dig under de år som du haft textilslöjd. Vi kommer att ägna en lektion till att ta fram en skiss som du kommer att utgå ifrån.

Innehåll

 

Planering av arbetsområdet: självporträtt årskurs 6

 

Pedagogisk planering

Under tio veckor av höstterminen kommer du att få arbeta med ett självporträtt i olika tekniker. Du kommer att få använda dig av och visa de tekniker du lärt dig under de år som du haft textilslöjd. Vi kommer att ägna en lektion till att ta fram en skiss som du kommer att utgå ifrån.  

 

Syfte- varför ska vi arbeta med det här?

Genom att arbeta med ditt självporträtt ska du utveckla din förmåga att:

 

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

   

 • analysera och värdera arbetsprocessen och resultatet med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

   

 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

 

Slöjdens centrala innehåll

Det här kommer du att få undervisning om:

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 • några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning .Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Slöjdens arbetsprocesser

 • dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg

 

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

 • hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck

 

Undervisning- så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få:

 • en gemensam introduktion där jag går igenom arbetsuppgiften. Vad som ska göras, hur det ska göras och vad som förväntas av dig som elev

 

 • genomgång om bedömning och kunskapskraven

   

   

 • en inspirationslektion där jag visar olika exempel på äldre elevers självporträtt. Vi diskuterar olika tekniker och hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck

   

 • skissa på ditt självporträtt under en lektion

   

   

 • respons på skissarbetet av en kompis

   

 • dokumentation av arbetsprocessen i din slöjddagbok

   

 • redovisa muntligt din uppgift inför klassen

   

Vad ska bedömas och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • formge och framställa ditt självporträtt
 • analysera och värdera arbetsprocessen

   

 • kombinera färg, form och material  Bedömningen utgår utifrån kunskapskraven. Du kommer att bedömas genom att jag som lärare ser hur du arbetar på slöjdlektionerna, hur du resonerar kring färg och form och hur du valt att uttrycka vem du är genom ditt självporträtt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: