Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild årskurs 2

Skapad 2018-12-09 18:19 i Noltorpsskolan Alingsås
Grundskola F – 2 Bild
Bild som kommunikation

Innehåll

Syfte


Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas.
I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Konkretisering av mål

Under årskursen kommer att arbeta med följande mål:

 • uttrycka egna upplevelser och kunskaper i bild
 • skapa bilder till en egen text (illustrera en text t ex saga eller faktatext)
 • delta i samtal om bilder t ex vad bilderna berättar

Så här ska vi arbeta

Under en bildlektionerna samt även integrerat i svenska och tema kommer du att arbeta med:

 • framställa bilder utifrån olika tekniker och material som t ex vaxkritor, vattenfärg och lera.
 • framställa bilder till t ex sagor, berättelser och faktatexter.
 • diskutera och analysera bilder och hur bild och text kan höra ihop och förstärka varandra.
 • framställa bilder till egna upplevelser och kunskaper.
 • titta på olika bilder och samtala om vad bilden berättar.

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • koppla ihop bild med arbetsområden inom våra andra ämnen för att illustrera och förstärka kunskaper och färdigheter.
 • koppla ihop bild med svenska för att illustrera berättelser och sagor.
 • teckna, måla och konstruera med hjälp av olika material.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • skapa saker/bilder och berätta om dem.
 • använda bild till olika syften tex ritningar och förstärkning av en sagotext.

   

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: