Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordisk mytologi

Skapad 2018-12-09 18:42 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska
Nordisk mytologi är läran om myter som berättades i Norden under förkristen tid, främst under vikingatiden. Den nordiska mytologin ger en bild av hur människorna i det forna Norden uppfattade världen och hur detta påverkade deras liv.

I den nordiska mytologin får du lära dig saker ur deras tradition som levt vidare ända fram till våra dagar och du får bland annat ett svar på, hur och varför veckodagen måndag heter som den gör.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen

Beskrivning av arbetsområdet:

Du kommer genom högläsning  och genom att titta på animerade filmer få ta del av den nordiska mytologin i helklass. Vi kommer att diskutera innehållet.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma om

 • du kan återberätta delar av innehållet i den nordiska mytologin 
 • du kan föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i någon av berättelserna ur den nordiska mytologin. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3

Matriser

Sv SO
Nordisk mytologi

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3
Nordiska myter
 • SO   3
Du återger delar av innehållet i några berättelser om gudar och hjältar i olika nordiska myter.
Samtala om texter
 • Sv   3
Du kan föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: