Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse

Skapad 2018-12-09 19:49 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vad är det som gör att en sten faller till marken när vi släpper den? Och varför glider olika saker olika bra? Detta är saker vi kommer att få svar på under arbetets gång.

Innehåll

Mål för arbetsområdet:

Efter avslutat arbetsområde kommer du som elev:

- kunna förklara vad tyngdkraft är för något

- kunna använda begreppet friktion när du beskriver hur saker glider

- kunna ge exempel på hur man kan skapa jämvikt

- kunna ge exempel på hur tyngdpunkten påverkar balansen

- kunna förklara med hjälp av begreppen tyngdkraft, friktion, jämvikt, tyngdpunkt och balans

Så här kommer vi att arbeta.

Vi kommer att läsa om de olika begreppen i Boken om NO 1-3 samt jobba i den tillhörande arbetsboken. För att få en bättre förståelse för de olika begreppen så kommer vi göra olika undersökningar där vi undersöker vad tyngdkraft, friktion, jämvikt, tyngdpunkt och balans är för något.

Så här kommer arbete att bedömas.

Vi avslutar arbetsområdet med att göra en BookCreator och Kahoot.

De fem förmågorna.

Det finns fem förmågor som genomsyrar läroplanen och alla lärares planering. Dessa förmågor är centrala så till vida att de ska genomsyra elevernas hela skolgång.

 • Analysförmåga, beskriva orsaker och konsekvenser, jämföra och förklara samband.
 • Kommunikativ förmåga, samtala, diskutera, framföra och bemöta argument och redogöra.
 • Metakognitiv förmåga, tolka värdera, avgöra rimlighet, välja strategi, pröva och ompröva.
 • Procedurförmåga, söka, samla, granska information, avgöra källors användbarhet.
 • Begreppslig förmåga, förstå vad centrala begrepp betyder, använda och relatera begrepp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: