Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi- Sverige

Skapad 2018-12-09 20:35 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 4 Geografi
Vi startar upp arbetsområdet med allmän kartkunskap där vi lär oss om kartors uppbyggnad och blir förtrogna med grundläggande geografiska begrepp. Vi pratar om hur kartor görs och vad de används till. Varför är det viktigt att kunna förstå kartor och i vilka sammanhang används de? Vilken information kan vi få från kartor och vad kan vi lära oss om andra länder utifrån att tolka dessa? Vi använder sedan de kunskaper vi fått när vi fördjupar oss i Sveriges geografi. Vi pratar och lär oss då om Sveriges olika landskapstyper och delar.

Innehåll

Bedömning: 
Genom diskussioner, lektioner, förhör och inlämningsuppgifter.

 

Tidsplan / Lektionsplanering:
Vi kommer arbeta med arbetsområdet under v. 2-15

 

Språkmål:
Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om och resonera kring hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor.

 

Begreppslista:

Sverige

Landskap

Växtlighet

Djurliv

Karta

Naturen

Människan

Berg

Fjäll

Skog

Hav

Sjöar

Naturlandskap

Kulturlandskap

Naturtillgångar

Klimat

Väder

Norden

Grannländer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi Sverige

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Namngeografi
Är att namnge och placera ut - städer - sjöar - berg på en karta över Sverige.
 • Ge  4-6
 • Ge  E 6
Du når inte kunskapskraven för grundläggande kunskaper
Du kan namnge och placera ut med stöd/hjälp några - städer - sjöar - berg på en karta över Sverige.
Du kan namnge och placera ut några - städer - sjöar - berg på en karta över Sverige
Du kan med mycket god säkerhet namnge och placera ut några - städer - sjöar - berg på en karta över Sverige.
Geografiska begrepp
- Att förstå ord som är typiska för ämnet geografi "ämnesspecifika ord och begrepp".
 • Ge  4-6
 • Ge  E 6
Du når inte kunskapskraven för grundläggande kunskaper
Du kan förklara 3-4 av de geografiska begreppen och du kan använda något av dem i text och tal
Du kan förklara 5-10 av de geografiska begreppen och du kan använda dem i text och tal
Du kan förklara alla de geografiska begreppen och använda dem i text och tal
Kartkunskap
- Hur man läser av en karta med hjälp av teckenförklaring, färger och symboler. -Hur man kan använda en karta för att söka information om olika platser. -Hur man hittar i en Atlas. -Kunskap om olika sorters kartor som tematiska kartor, topografiska kartor, digitala kartor (GIS) och GPS och dess syften.
 • Ge  4-6
 • Ge  E 6
Du når inte kunskapskraven för grundläggande kunskaper
Du kan på egen hand använda kartbokens rutsystem och register. Du visar att du kan kartan och dess uppbyggnad med naturtyper, färger och 5 symboler. Du förstår väderstrecken.
Du kan på egen hand använda kartbokens rutsystem och register. Du kan förklara för en kamrat hur det fungerar. Du visar att du kan kartan och dess uppbyggnad med naturtyper, färger och 9 symboler. Du förstår väderstrecken och känner till 3 olika landskapstyper i Sverige.
Du kan använda kartbokens rutsystem och register. Du ser samband mellan de olika tematiska kartorna. Du kan förklara för en kamrat hur de fungerar. Du visar att du kan kartan och dess uppbyggnad med naturtyper, färger och 13 olika symboler. Du förstår väderstrecken och kan namnge 4 olika landskapstyper i Sverige. Du kan berätta vad som kännetecknar dessa landskapstyper.
Natur och kulturlandskap
- Vad är naturlandskap? - Vad är kulturlandskap? -Vilka är våra naturresurser?
 • Ge  4-6
 • Ge  E 6
Du når inte kunskapskraven för grundläggande kunskaper
Du kan förklara vad naturlandskap och kulturlandskap är.
Du kan ge exempel på vad naturlandskap och kulturlandskap är samt ge exempel på naturresurser i Sverige.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara vad naturlandskap och kulturlandskap är samt ge exempel på naturresurser i Sverige och vilka betydelser dessa har för samhället. Du ger även exempel på hur landskapet förändrats genom tiden och en framtidssyn.
Befolkning
-Hur är befolkningen fördelad i Sverige? - Sveriges urbefolkning (Samerna)
 • Ge  4-6
 • Ge  E 6
Du når inte kunskapskraven för grundläggande kunskaper
Du kan beskriva grunderna i samernas liv och historia
Du kan beskriva samernas liv och historia och dra enkla samband mellan historia och nutid.
Du kan beskriva och resonera kring samernas historia samt dra paralleller till vår nutid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: