Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FBK textilslöjd åk 4-6

Skapad 2018-12-09 21:59 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Planera, genomför och utvärdera ett slöjdarbete.

Innehåll

Mål för elev

Du ska med hjälp av det material som presenteras utveckla en egen idé. Du ska tillverka ditt föremål med hjälp av olika redskap och hantverkstekniker. Du ska öva dig på att arbeta självständigt.  Du ska  skriva en utvärdering när du är klar.

 

 

Genomförande

Du kommer att 

 • Göra en skiss i din planeringsmapp.
 • Lära dig olika tekniker efter gemensamma genomgångar.
 • Tillverka ditt slöjdföremål.
 • Skriva en utvärdering av ditt arbete med ditt slöjdföremål.,

 

 

Redovisning

Du kommer att skriva en utvärdering och vi kommer att ta ett foto på din färdiga produkt. 

Elevinflytande

Du får själv bestämma mönster, mått och material. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ämne
Förmågan att formge och framställa föremål i olika material.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations- material. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations- material. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. .
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Ämne
Förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlings-alternativ som leder framåt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlings- alternativ som efter någon bearbetning leder framåt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlings- alternativ som leder framåt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Ny aspekt
Förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser.
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet
Ny aspekt
Förmågan att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: