Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 3

Skapad 2018-12-10 08:40 i Fårboskolan Oskarshamn
Att göra eleverna nyfikna på ämnet teknik. Vad är teknik? Vad har vi hemma för tekniska föremål? Vad är en uppfinning? Komma på en uppfinning som just du har nytta av mm.
Grundskola 2 – 3 Teknik
Vad är teknik? Vi stöter på teknik överallt i vår vardag. Hur fungerar olika tekniska föremål? Hur gjorde vi förr när vi inte hade telefonen, saxen och andra tekniska föremål i vår vardag?

Innehåll

Kursplan i ämnet

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.
Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.
Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

Arbetssätt och undervisning

Vi samtalar och diskuterar om vad teknik är.

Vi tittar närmare på hur olika föremål/maskiner förändrats över tid.

Vi ser film om enkla mekanismer och hur dessa finns kring oss i vardagen.

Vi letar i tidningar efter bilder på de olika mekanismerna och gör kollage.

Vi viker pappersförpackning i tekniken origami.

Vi läser och skriver faktatexter om de fem enkla mekanismerna. 

Visa vad du lärt dig

Genom att aktivt delta i diskussioner på lektionerna.

Genom att utföra skapande uppgifter.

Genom att utföra skriftliga uppgifter.

 

Bedömning

Du ska kunna:

 • känna igen något föremål med vardera av de fem enkla mekanismerna
 • rita, skriva om de fem enkla mekanismerna
 • utföra de skapande uppgifterna med ett godtagbart resultat
 • berätta hur något tekniskt föremål förändrats genom tiderna.
 • nämna några tekniska föremål som finns i din närmaste omgivning, hur de är uppbyggda och vad de används till.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: