Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Big bang och dinosaurierna, åk 3

Skapad 2018-12-10 09:00 i Fårboskolan Oskarshamn
Grundskola 2 SO (år 1-3) Historia
Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv idag och våra val inför framtiden... Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid...

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften.

(Utdrag ur Lgr11)

Innehåll

Vad?

Under arbetet lär vi oss om:

 • Big Bang och andra skapelseteorier.
 • Dinosauriernas tid.

Hur?

Vi lär oss om genom att:

 • delta i lärarledda lektioner och samtal.
 • se filmer.
 • bilduppgifter.
 • grupparbeten.
 • läsa faktatexter.
 • skriva egna faktatexter.

Bedömning

Under arbetets gång bedömer jag elevens förmåga att:

 • samtala om sina kunskaper.
 • använda korrekta, ämnesrelaterade begrepp.
 • hitta, jämföra och sammanställa fakta.
 • använda tidslinjer.
 • använda tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  Hi   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: