👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matemarik - Cirkel, triangel, kvadrat, rektangel, oval samt liten, mellan och stor

Skapad 2018-12-10 09:02 i Solbacka förskola Norrtälje
Mall för planering av det enskilda undervisningstillfället, utifrån tidigare utvalda mål.
Förskola
Under terminen ska barnen på olika sätt få möta formerna cirkel, triangel, kvadrat, rektangel och oval samt begreppen liten, mellan och stor.

Innehåll

Vilka didaktiska frågor skall göras, Vad, Hur, Varför?

 

  • Vilka tidigare erfarenheter/kunskaper har barnen utifrån sina förmågor - hur vet vi det?

Barnen i Bubbelgruppen hade likvärdig förkunskap vilket visade sig då vi initialt talade med mbarnen enskilt om samtliga former och begrepp. Visuellt var formerna kända men till namn var förkunskapen inte given.

 

  • Vad förväntas för resultat?

Att samtliga barn skall ha erbjudits möjlighet att ta del av alla formerna och begreppen.

Att barnen ska lära sig formerna och begreppen, samt förstå dess innebörd och kunna applicera formerna och begreppen i vardagen.

 

  • Var ska vi vara? (Miljö, rum, plats?)

Olika lokaler på månen Grön samt utomhus.

 

  • Vilket material ska användas?

Blandat beroende på uppgift. T.ex. lera, tidningspapper, fritt material på avdelningen, papper och färg.

 

  • Hur ska aktiviteten/uppgiften/utmaningen presenteras? Med vilket förhållningssätt?

Vid varje nytt delmoment kommer en presentation av form/begrepp att ske. Barnen kommer att få diskutera och berätta vad de vet och tror. De kommer att få träna på att lyssna på varandra. Kommer barnen med önskemål av aktiviteter skall dessa i möjligaste mån att följas så länge de följer temat (jag vill göra tillsammans/matematik/havet)

Alla Bubbelgruppsträffar kommer att inledas och avslutas med reflektion.