Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människan och naturen - Hållbar utveckling åk 3

Skapad 2018-12-10 09:03 i Fårboskolan Oskarshamn
En grundmall att använda när vi skapar planeringar. Genom att använda samma grundmall får vi en gemensam struktur som alla känner sig bekant med. På så sätt blir det också enklare och mera naturligt att använda varandras planeringar. De rubriker som finns är där för att man ska ha dem i åtanke vid planeringe men kan självklart plockas bort om de inte är aktuella i aktuell planering.
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska SO (år 1-3)
Tänk så många vi är som lever på samma planet! Alla använder vi naturen på olika sätt. Därför är det viktigt att vi tar hand om naturen. Vi får inte förstöra den. Det kan kännas svårt att veta att människans sätt att leva förstör naturen på vårt jordklot. Därför är det viktigt att veta vad man tänka för att bidra till en bättre planet. Även saker som känns små och obetydliga kan spela stor roll. Ingen kan göra allt men alla kan göra någonting!

Innehåll

Syfte

Att utveckla förståelse för olika begrepps innebörd och kunna använda dem i olika sammanhang.

Att utveckla  förståelse för att livet på jorden är unikt och att miljön på jorden är föränderlig och sårbar.

Att visa att det är vårt ansvar att förvalta jorden och att arbeta för en hållbar utveckling.

Att visa hur vi kan bidra till hållbar utveckling.

Att utveckla förståelse för vad begreppen sortera och återvinna innebär.

Att utveckla kunskap om vilka konsekvenser det kan bli om man inte återvinner.

Centralt innehåll

Att leva i närområdet: Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Att leva i världen: Miljöfrågor utifrån barnens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av åk 3

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Bedömning

Du ska kunna:

 • använda ämnesspecifika begrepp,

 • berätta om varför man ska sopsortera samt,

 • ge exempel på hur du kan bidra till en hållbar utveckling, samt

 • berätta vad olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.

Undervisning/arbetsformer

 • Vi läser texter om återvinning och återanvändning
 • Vi diskuterar vad hållbar utveckling innebär
 • Vi arbetar med relevanta uppgifter på arbetsblad 
 • Vi skriver faktatexter
 • Vi ser på filmer
 • Vi gör experiment

Begrepp

källsortering, hållbar utveckling, återvinning, material, sopor, miljö, klimat, grundvatten, farligt avfall, kretslopp,

återanvändning, utsläpp, 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: