Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi åk 8 2018

Skapad 2018-12-10 09:08 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Biologi
Alla växter och djur är beroende av varandra och av den miljö de lever i. De behöver ljus, vatten, näring, skydd mot fiender och möjlighet att sprida sin avkomma. Ekologin studerar dessa samband men också vad som händer när vi människor frestar för hårt på vår omgivning.

Innehåll

Mål för elev

Du ska genom att studera olika ekosystem, hur de är uppbyggda och fungerar, lära dig om samspelet i naturen.

Innehåll

Begrepp: ekologi, ekosystem, abiotisk, population, fotosyntes, förbränning, nedbrytare, kretslopp, producent, konsument, näringskedja, näringsväv, näringspyramid, anrikning, ekosystemtjänst, biologisk mångfald,  monokultur, ekologiskt fotavtryck, rödlistan, hållbar utveckling, ekosystemtjänster, symbios

 

 

Genomförande

 

Biologi Spektrum s. 156-177, (186-219)
Du ska tillsammans med din grupp bygga en 3D - modell eller en bok om ett ekosystem. I modellen ska det ingå organismer som är typiska för det ekosystem ni har valt. På modellens väggar ska ni presentera fakta.

1. Ta reda på fakta om olika ekosystem. 2. Bestäm vilket ekosystem ni ska bygga. 3. Bestäm vilka djur och växter ni ska ha med i er modell och gör en skiss. De arter ni väljer ska ingå i en näringsväv eller näringskedja. 4. Planera bygget och bestäm viket material ni ska använda. Använd gärna så mycket naturligt material som möjligt. 5. Bygg! 6. Planera den muntliga redovisningen. 7. Gör den skriftliga redovisningen (enskilt) 8. Redovisa muntligt i grupp med modellen som hjälpmedel.
Parallellt med grupparbetet ges teorilektioner som behandlar ekologi och dess terminologi.

De texter som beskriver ekosystemet och som ska finnas på modellens sidor är: Fotosyntes och Cellandning, Kolets kretslopp, Näringsväv, Abiotiska och Biotiska faktorer, Näringspyramid, Ekosystemtjänster och Hot mot ekosystemet.  

 

Redovisning

Gruppen redovisar sin modell muntligt vid ett tillfälle. Dessutom redovisas enskilt vid ett skriftligt prov.

Elevinflytande

Du har inflytande över vilket ekosystem din grupp väljer att arbeta med och utformningen av det.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Biologi
Förmågan att beskriva och förklara.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp. Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling..
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: