Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN, Unicef och barnkonventionen åk 3

Skapad 2018-12-10 09:09 i Fårboskolan Oskarshamn
Grundskola F – 3 Svenska SO (år 1-3) Matematik
Löpande värdegrundsarbete samt specifikt: Vad är FN? Vilka rättigheter har jag som barn? Hur ska jag vara mot andra och hur ska andra vara mot mig?

Innehåll

Vad?

Undervisningens innehåll:

- Kontinuerligt värdegrundsarbete kring: gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

- Vad är FN och Unicef?

- Vad är Barnkonventionen?

- Vilka rättigheter har barn i världen?

- Relevanta begrepp

- Allas lika värde

- Skillnader på livssituationer i olika länder.

Hur?

Undervisningens genomförande:

 • lärarledda genomgångar och diskussioner
 • öppna samtal i vardagen
 • gemensamma och enskilda uppgifter
 • film
 • bilder
 • muntligt framträdande för andra elever
 • praktisera omröstning samt olika möten
 • läsa texter som belyser ämnet
 • skriva texter som belyser ämnet
 • Lilla Aktuellt Skola
 • Specifik dag då vi endast arbetar med Barnkonventionen

Bedömning av elevens förmåga att:

 • ge exempel på mänskliga rättigheter
 • ge exempel på barns rättigheter i skolan och hemmet
 • ge exempel på regler i vardagen och varför de behövs
 • titta, läsa och lyssna på enkel information från olika medier
 • prata om saker som händer i samhället
 • ställa frågor, kommentera och säga vad du tycker

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: