Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Geometri kapitel 3

Skapad 2018-12-10 09:18 i Norgårdenskolan 7-9 Uddevalla
Du kommer under denna period arbeta med tal och räkning. Planeringen innefattar naturliga tal, negativa heltal, tal i bråkform, decimalform, avrundning och överslagsräkning.
Grundskola 9 Matematik
Denna period kommer du att arbeta samband och förändring. I det här kapitlet får du lära dig: Om symmetriska egenskaper hos objekt. Använda likformighet för att lösa matematiska problem. Samband mellan längdskala, areaskala och volymskala. Genomföra beräkningar med kvadratrötter med och utan miniräknare. Undersöka giltigheten i och lösa problem med pythagoras sats. Värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang. Förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.

Innehåll

Syftet med undervisningen

 

Målet med arbetsområdet är att få kunskap och kännedom om:

 • Samband mellan längdskala, areaskala och volymskala.
 • Genomföra beräkningar med kvadratrötter med och utan miniräknare.
 • Undersöka giltigheten i och lösa problem med pythagoras sats.
 • Värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang.
 • Förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.

Kunskaper och förmågor som jag tittar på när jag bedömer:


Du bedöms hur du jobbar med uppgifterna inom samband och förändring utifrån följande kunskaper:

 • Begrepp
 • Metod
 • Resonemang
 • Problemlösning
 • Kommunikation

Undervisning/aktiviteter/arbetssätt utifrån det centrala innehållet


I undervisningen kommer vi att arbeta med:

 • Enskilda muntliga genomgångar
 • Göra praktiska övningar, spel m m
 • Diskutera och resonera gemensamt
 • Arbeta i läroboken enskilt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningsmatris Norgårdenskolan

F
E
C
A
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen
Metod
Val av metod och hur väl metoderna genomförs
Problem
Hur väl problem tolkas och löses. Kvalitén på strategier och metoder som används att lösa problem
Resonemang
Föra ett resonemang, kvalitet på slutsatser och analyser
Kommunikation
Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: