Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 8 HT-18

Skapad 2018-12-10 09:31 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Matematik
I algebran använder man bokstäver för att symbolisera variabler eller okända tal.

Innehåll

Mål för elev

Du ska lära dig att använda olika matematiska uttryck och ekvationer. 

Innehåll

Matte Direkt kapitel 3 Algebra

Du ska förstå och kunna använda begreppen: uttryck, variabel, ekvation, obekant tal, prövning, led, balansmetoden, parentes.

Genomförande

Du deltar i genomgångar, tränar på uppgifter och problem i läroboken och arbetar med problemlösning.       .

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper vid muntliga och skriftliga redovisningar. Arbetet avslutas med ett skriftligt prov. 

Elevinflytande

Du har inflytande och ansvar över dina läxor under varje vecka utifrån hur du arbetar på lektionen. Inför kapitlet har vi gemensamt gått igenom målen och visat våra förkunskaper för det fortsatta arbetet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningen gäller matematik

Inget steg
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Metoder
Val av metod och hur väl metoderna genomförs.
Kan använda i huvudsak fungerande metoder med tillfredsställande resultat.
Kan använda ändamålsenliga metoder med gott resultat.
Kan använda ändamålsenliga och effektiva metoder med mycket gott resultat.
Kommunikation
Kvalité på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Uttrycker sig enkelt, med matematiskt språk och tankegången är möjlig att följa.
Uttrycker sig tydligt med ett lämpligt matematiskt språk.
Uttrycker sig med säkerhet och använder ett relevant och korrekt matematiskt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: