Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 6

Skapad 2018-12-10 09:45 i Killebäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Teknik
Planering av teknik åk 6

Innehåll

Innehåll

Vi kommer att arbeta med gleerups digitala läromedel teknik 4-5

Tekniska system i samhället  - så som trafik, vatten och avlopp, återvinning och hur det har förändrats över tid.  

Teknik i rörelse

Hållfasthet

Tekniska lösningar i hemmet

 

Mål

Vi ska lära oss om:

 • Vad som menas med hållfasthet
 • Konstruktioner för god hållfasthet
 • Hur man skapar konstruktioner som innehåller rörelse
 • Hur man kan förflytta rörelse
 • Några vardagliga föremål som innehåller rörelse 
 • Hur olika material kan formas på olika sätt för att öka styrkan
 • Hur några olika tekniska system fungerar

Arbetssätt

Du kommer läsa faktatexter, lyssna till lärarledda genomgångar, jobba med olika konstruktionsarbete, delta i diskussioner i grupp/helklass samt dokumentera ditt arbete.

 

Bedömning och dokumentation

Jag kommer att bedöma 

 • att du deltar under lektioner och genomgångar.
 • att du kan ställa frågor för att klargöra och förtydliga.
 • att du kan använda de begrepp vi arbetar med både verbalt och i skrift.
 • att du kan genomföra olika konstruktionsarbete samt dokumentera detta. 

Dina kunskaper kommer att dokumenteras i unikum. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: