Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hösten 1-3

Skapad 2018-12-10 10:22 i Raus Planterings skola Helsingborg
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Ett år har fyra olika årstider. Vi ska arbeta med hösten och trädens skiftningar samt lära oss skilja på löv-och barrträd.

Vi ska studera hur det ser ut i naturen och vad som händer i naturen under hösten.

Innehåll

Centralt innehåll och arbetssätt

Vi kommer att arbeta med området under några veckor.

Vi kommer att:
- prata och diskutera i klassen
- se på bilder och filmer
- studera naturen
- rita och skapa

Detta kommer att bedömas

Din förmåga att analysera.
Det betyder din förmåga att kunna beskriva och förklara t.ex. likheter och skillnader. Kunna beskriva på ett enkelt sätt varför löven skiftar färg på hösten. Skillnad på barrträd och lövträd. Förklara vad några djur gör under hösten.

¤ Din begreppsliga förmåga.
Det betyder din förmåga att känna till och använda rätt begrepp inom arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
    NO  1-3
  • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
    NO  1-3

Matriser

NO
NO årstiden höst

påbörjat och på väg
uppnått mål
Löv och barrträd
Du kan skilja på löv- och barrträd samt kan namnge ett par av våra vanligaste träd.
Du kan på ett enkelt sätt förklara varför löven skiftar färg och faller till marken.

Ny rubrik

påbörjat och på väg
uppnått mål

Ny rubrik

påbörjat och på väg
uppnått mål
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: