Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Examensarbete i slöjd åk 9 HT 2019

Skapad 2018-12-10 11:15 i Storkskolan Sjöbo
Grundskola 9
Du skall under terminen göra ett examensarbete. Du väljer själv vad du vill tillverka, men du bör tänka på vilka kunskaper du lärt dig från det du började åk 3 i slöjd och dra nytta över dem. Du väljer själv vilket material som du vill arbeta med eller kombinera. Tänk på storleken så att du inte väljer ett projekt som blir för stort eller litet. Du skall börja med att utifrån din idé göra en skiss för att sedan göra en ritning med mått och detaljer. Du behöver planera ditt arbete för varje månad så att du har kontroll över ditt arbete. Jag kommer att bedöma hela arbetsprocessen i ditt arbete. Lycka till ! Peter

Matriser

Kunskapskrav slöjd åk 9 Sjöbo kommun.

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • Sl   formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • Sl   välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  • Sl   analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  • Sl   tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
E
D
C
B
A
Idé, formgivning
Ännu ej uppnått kunskapskraven
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan på ett utvecklande och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Handhavande, säkerhet
Ännu ej uppnått kunskapskraven
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Planering
Ännu ej uppnått kunskapskraven
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets - och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets – och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Övervägande
Ännu ej uppnått kunskapskraven
. Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Hantverkstekniker
Ännu ej uppnått kunskapskraven
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom Kan eleven systematiskt pröva och omprövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Framställning
Ännu ej uppnått kunskapskraven
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Värdering
Ännu ej uppnått kunskapskraven
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visa på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklande omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdöme om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Reflektion
Ännu ej uppnått kunskapskraven
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med koppling till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklande resonemang med koppling till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremålets uttryck och för då välutvecklade resonemang med koppling till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: