Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmera i Scratch åk 8 VT 2019

Skapad 2018-12-10 11:50 i Storkskolan Sjöbo
Grundskola F
Vad skall du som elev lära dig när du arbetar med scratch? Du lär dig mattematik och logik, på ett motiverande och meningsfullt sätt. Medans du arbetar med ditt programmeringsprojekt lär du dig även om designprocessen. Vanligtvis startar allt med en idé och en berättelse därefter går arbetet över till att skapa en fungerande prototyp som du experimenterar med. Om något gått fel lär du dig att felsöka. Du får feedback från andra och omarbetar. Idéer leder till projekt som leder till nya idéer och så vidare. Under rätta förhållanden kan Scratch ge förutsättningar för ett arbetssätt där du får möjlighet att tänka kreativt, analysera, designa och samarbeta. Att arbeta med och skapa projekt i Scratch ger även en djupare förståelse för den digitala teknik som idag omger oss. Du lär dig inte bara att interagera med datorn, du lär dig att skapa med den. Som vuxen kanske du kommer att arbeta som programmerare i vuxen ålder därför kan det vara nyttigt att lära dig programmera. Du kommer att börja med att skapa ett roligt spel som är enkelt även om du aldrig har jobbat med Scratch tidigare. Målet är att få en skalbagge att springa runt en bana och försöka undvika att hamna utanför banan genom att styra med vänster- och högerpil på datorns tangentbord. Ramlar figuren utanför banan blir du Game Over!! När du tränat på att programmera skall du börja programmera ditt eget spel.

Matriser

Digital konstruktion genom programmering

Konstruktion och dokumentation

  • Tk  E 9   Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  • Tk  E 9   Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  • Tk  E 9   Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  • Tk  C 9   Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  • Tk  C 9   Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  • Tk  C 9   Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  • Tk  A 9   Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
  • Tk  A 9   Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  • Tk  A 9   Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Du är på väg att uppnå grundläggande kunskapsnivå
--->
-->
->
Du kan
Konstruera ett enkelt digitalt spel genom programmering och pröva idéer för att lösa problem.
Konstruera ett utvecklat digitalt spel genom programmering och pröva och ompröva idéer för att lösa problem.
Konstruera ett välutvecklat digitalt spel genom programmering och systematiskt pröva och ompröva idéer för att lösa problem.
Du kan under arbetets gång
med hjälp välja metoder som leder framåt
på egen hand välja metoder som leder arbetet framåt
på egen hand välja metoder som utvecklar och leder arbetet framåt
Du kan
göra en enkel dokumentation av ditt arbete där man på något sätt kan följa arbetets gång
göra en utvecklad dokumentation av ditt arbete där man flera sätt kan följa arbetets gång
göra en välutvecklad dokumentation av ditt arbete där mantydligt och på än flera sätt kan följa arbetets gång
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: