Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering rapportskrivning alkoholer HT18, Tunaskolan

Skapad 2018-12-10 12:27 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 – 9 Kemi
Bedömning av rapportskrivning.

Innehåll

Bedömning

I rapportskrivningen kommer följande att bedömas:

 • Hur du kan följa en planering eller bidra med förslag till en planering som det går att arbeta systematiskt med.
 • Hur du kan formulera en hypotes med felkällor och riskbedömningar.
 • Hur du ska arbeta säkert med din laboration.
 • Hur du dokumenterar din laboration.
 • Hur du kan dra slutsatser utifrån dina resultat och koppla det till modeller och teorier i ämnet.
 • Hur du bedömer rimligheten i resultatet och föreslår förbättringsförslag och/eller vidareutvecklar laborationen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Matris bedömning vid rapportskrivning

Ännu inte godkänd
E
C
A
Hypotes
Hypoteser, frågeställningar & planeringar.
Eleven kan endast formulera någon enkel frågeställning och som inte går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar i hypotesen som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar i hypotesen som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan formulera frågeställningar och planeringar i hypotesen som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Utförande
Utförande och beskrivning av genomförandet av laborationen.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Riskbedömning saknas.
Eleven gör ett enkelt utförande med delvis beskrivning, dock utan bild.
Eleven gör ett utförande med bild som går att följa, dock inte helt korrekt.
Eleven gör ett korrekt utförande med bild och är lätt att följa.
Resultat
Dokumentation av undersökningen.
Eleven gör enkla dokumentationer av undersök­ningarna som saknar delarna som krävs. Tabeller, diagram och/eller bilder saknas.
Eleven gör enkla dokumentationer av undersök­ningarna som innehåller vissa av de delar som krävs, t ex tabeller, diagram och/eller bilder.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av undersök­ningarna med tabeller, diagram och/eller bilder.
Eleven gör väl utvecklade dokumentationer av undersök­ningarna med tabeller, diagram och/eller bilder.
Slutsats
Jämföra resultat med frågeställningarna i hypotesen.
Elevens arbete leder till ett resultat som inte kopplas till någon frågeställning i hypotesen.
Elevens arbete leder till ett resultat som delvis är kopplat till någon frågeställning i hypotesen.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god kopp­ling till kemiska modeller och teorier.
Slutsats
Resultat, modeller och teorier.
Eleven gör inga jämförelser mellan resultaten och frågeställningarna.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Slutsats
Kemi i vardag och samhälle.
Eleven undersöker inte hur några kemikalier och kemiska processer som förekommer under laborationen används i vardagen och samhället.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer som förekommer under laborationen används i vardagen och samhället.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer som förekommer under laborationen används i vardagen och samhället, samt förklarar delvis dessa.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer som förekommer under laborationen används i vardagen och samhället, samt beskriver generella samband kring bl a kemiska formler och fakta.
Slutsats
Resultat, rimlighet och förbättring.
Eleven för inga resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar inte till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Slutsats
Söka information i slutsatsen.
Eleven söker ingen naturvetenskaplig information och använder inga källor i sina resonemang.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: