Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrönor och vandringssägner

Skapad 2018-12-10 12:46 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola F
Människan har under historiens gång alltid haft ett behov av att berätta underhållande historier för varandra. Under vår tidsperiod är detta ingen undantag. Vi matas av muntliga berättelser som vi har hört från någon från vår familj, ett rykte som vi får höra av våra vänner och även i flödet av våra sociala medier får vi ta del av en hel del påhitt som utan en närmare analys förvandlas till sanningar för oss. Vi ska under denna delmoment analysera skrönor och vandringssägner, vi kommer att börja med Trelleborg och sommaren då det dök upp varulvar nere i stan för att avsluta med dagens clownhysteri. Döljer sig en gnutta sanning i dessa historier? Varför för vi dem vidare? Vilken roll spelar media i denna folkliga fenomen?

Innehåll

1) Introduktion till ämnet:

Vad är en vandringssägner?
Vad är en skröna? 
Vad är skillnaderna mellan myt, rykte och skröna, påstående?

Syftet med att människor vill berätta saker för varandra som är osanna.

 

 

2) Högläsning av olika vandringssägner från olika delar av världen:

Varför liknar de olika historierna varandra trots avstånden?
Känns de tillförlitliga?

Skulle dessa historier kunna vara sanna?
Vilken del i texten gör historien osann?

För att göra detta momenten lite svårare har jag varvat skrönor med verklige händelser.

 

 

 3) Analys av tre vandringssägner (häftet).

Arbeta tillsammans med en kamrat eller själv, läs igenom häftet och se till att analysera med de redskap som du fick föregående lektion. 

Svara på frågorna som följer varje skröna och gör en sammanfattning i classroom av dina tankar och analyser. 

 

 

4) Skriva om tre världsmyter och se skillnader och likheter:

under denna moment kommer vi att se och tillsammans försöka se när en  myt förvandlas till en vandringssägner? 

 

5) Granskning av olika nyhetsnotiser från olika tidningar och århundraden: 

Varför återkommer vissa notiser?

Fler källor tillkommer under lektionstid. 

 

6) Lektionsanteckningar - görs gemensamt och sammanfattning inför prov. 

7) Analys av klasskamraters vandringssägner.

8) Läxförhör, skriftligt

Matriser

Lärandematris

Språkstruktur
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Hantera information
Du visar att du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du visar att du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du visar att du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställa information
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt ihuvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller väl utvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, väl utvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Textbearbetning - använda respons
Utifrån respons bearbetar texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Utifrån respons bearbetar texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Utifrån respons bearbetar texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett välutvecklade och nyanserade sätt.
Muntlig redogörelse
Förbereder och genomför enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Förbereder och genomför utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Förbereder och genomför väl utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: