Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmrecension Deutsch

Skapad 2018-12-10 12:59 i Fullriggaren Malevik 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola F – 9 Moderna språk - språkval
Du ska skriva en recension om filmen "Max Minsky und ich". Du skriver ett utkast, får respons av en kamrat och sedan av din lärare. Du lämnar sedan in din bearbetade och färdiga text. Du blir bedömd utifrån kunskapskraven under SKRIVA i moderna språk.

Matriser

M2
Mal Moderna språk År 6-9

Bedömningen avser följande förmågor

E
C
A
Produktion och interaktion
Skriva
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar samt använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar samt använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar samt använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen

Produktion och interaktion: Skriva: För att utvecklas mot nästa nivå kan du exempelvis:

E -> C Utöka ditt ordförråd och repetera ord, uttryck och grammatik från lektioner och läromedel. Träna din språkliga säkerhet genom att repetera verbformer. Öva på att använda varierande meningsbyggnad genom att använda bindeord. Bearbeta och utveckla dina texter efter respons. Träna på att använda språkliga strategier som omformuleringar och på att använda hjälpmedel som exempelvis ordböcker. C -> A Se ovan. Utöver detta kan du öva på att uttrycka dig med egna ord på ett fungerande och sammanhängande sätt och anpassa din text efter syfte och mottagare. Repetera basgrammatik som verbformer i olika tempus för att öka din språkliga säkerhet. Träna på att variera dina meningar genom att använda synonymer och adjektiv.
E
C
A
Kultur och samhälle
Du kan i enkel form tala och skriva om några företeelser i områden där språket används och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan översiktligt tala och skriva om några företeelser i områden där språket används och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: