Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Re: Kristendom vt18

Skapad 2018-12-10 13:23 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 Religionskunskap
Kristendomen

Innehåll

 

 

Arbetssätt

I detta arbetsområde jobbar vi med kristendomens grunder och ritualer. Vi arbetar med genomgångar, uppgifter och att söka information. 

Arbetsområdet är uppdelat i två delar:

Del 1: kristendomens grunder och ritualer

Del 2: Jämförelse och söka information. Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda kunskaper om kristendomen. Att kunna förklara hur handling hänger ihop med tro är en del av detta. Exempel: Dopet 
 • se och förklara skillnader inom kristendomen.
 • att söka information och använda olika typer av källor

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  E 9

Matriser

Re
Kristendom

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Dina kunskaper om centrala begrepp och tankegångar
Du har grundläggande kunskaper om kristendomen. Du beskriver centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom kristendomen.
Du har goda kunskaper om kristendomen. Du visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom kristendomen.
Du har mycket goda kunskaper om kristendomen. Du visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom kristendomen.
Jämföra
Din förmåga att se och förklara skillnader inom kristendomen.
Du för enkla resonemang om likheter och skillnader inom kristendomen
Du för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom kristendomen
Du för väl utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom kristendomen
Söka information
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sät
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: