Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Text med källor

Skapad 2018-12-10 13:30 i Östra reals gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Här finns bedömning för de utredande texter du skriver i kursen samt det nationella provets skriftliga del. texter där du använt källor.

Matriser

Sve
Text med källor

Skriva

2. Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang. 3. Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.
På väg mot
E
På väg mot
C
På väg mot
A
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter som är:
sammanhängande och begripliga
sammanhängande och begripliga
sammanhängande, begripliga och väldisponerade
Anpassning
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter som är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
till viss del anpassad
Anpassad
Anpassad
Disposition
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Språk
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.

Källanvändning

4. Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
På väg mot
E
På väg mot
C
På väg mot
A
Källanvändning
Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa. och ger nya, relevanta perspektiv
Källhantering
I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik
I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: