Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vulkanen planeringsmall Olympia förskolor

Skapad 2018-12-10 14:00 i Trädgårdens förskola Helsingborg
Förskola
Vi arbetar med hållbar framtid i vårt projektarbete. I vår undervisning lyfter vi in språk, matematik, naturvetenskap, rörelse och teknik på ett lekfullt sätt. Vi arbetar med ett tydligt värdegrundarbete utifrån vår likabehandlingsplan och barnkonventionen.

Innehåll

Vad är syftet/ målkriteriet? 

Planering

Syfte: Barnsäkerhet är vårt mål!

 

Genom att ge barnen de verktyg och färdigheter som de behöver för att hålla sig sunda och säkra, och genom att skapa bra exempel genom våra handlingar, ge barnen förkunskaper och möjligheter som de behöver för att göra bra val nu och genom resten av deras liv.


Lärandemål

 

Barnen lär sig om brand, brandsäkerhet, brandmän och deras roll som samhällshjälpare, att hålla sig trygga och åtgärder måste vidtas vid brand.

Hur följer vi upp undervisningen idag utifrån tidigare analys?

Vilka strävansmål har vi i åtanke vid undervisningen? Max två mål (tagga in)


Vem ansvarar för genomförandet av undervisningen?

Vem ansvarar för dokumentationen?

Aktivitet

Introduktion:

Introducerar ämnet genom att prata om brand. Vad orsakar brand?

Explicit instruktion / Lärarmodellering:

Se en kortfilm om brand och brandmän i en liten grupp.

Läser en bok om brand och brandmän till den andra gruppen.

Fråga barnen om filmen och boken. Till exempel: Varför är brandmän så viktiga? Vad gör de?

Förstärkning av koncept:

Hantverk är ett utmärkt sätt att stödja läskunnighet i ditt klassrum. Hantverk kommer inte bara att förstärka ämnet i barnens hjärtan och sinne, men de kommer också hjälpa dem att förbli aktivt engagerade i klassrummet, oavsett hur mycket intresse de hade i ämnet.

Vad ska barnen göra?

 

Barn fick aktiviteter för att bygga en eld på papper genom att riva och klistra orange och gult papper (representerar eld) på vitpapper och påminna det nummer de behöver ringa vid brand, vad händer när de ringer? Hur hjälper en brandman oss? Vilken utrustning behöver han för att göra det?

Vi pratar om vilket nummer vi ska ring när det brinner. 

Vad behöver brandmannen när det brinner? Vi pratar om olika begrepp.  

Färdigheter involverade:

Fina motoriska färdigheter

barns ordförråd

problemlösning

samarbete

strategiskt tänkande

 

taluppfattning

Reflektioner och analyser:

Det är många olika saker som verkar intressera barn! De verkade tycka om aktiviteten att göra en eld på papper och prata om utrustning som behövs av brandmän. Vi tittade på bilder som vi relaterade till. Några barn har lite svårare att koncentrera sig, så vi ser att det är bättre med fler korta aktiviter istället för en lång.

De verkar förstå begreppet brand och betydelse för brandman.

 

Jag tror att det som saknades var barnens intresse att ställa frågor på egen hand mot lärande, trots att de hade stort intresse för alla aktiviteter de gjorde. Jag skulle vilja ge dem mer utbildning för att bli nyfiken på ämnet vi gör nästa gång. Upprepa aktiviteterna flera gånger.

 

Konceptet kan tas ytterligare genom att förklara vilka åtgärder som ska vidtas i olika situationer. När de behöver göra rätt åtgärd. Vi tänker ta det genom ett par aktiviteter och ett experiment som förklarar konceptet ytterligare.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: