Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering År 5 Rydebäcksskolan 2018/19

Skapad 2018-12-10 14:00 i Rydebäcksskolan Helsingborg
En beskrivning på hur vi arbetar med Engelska i årskurs 4-6.
Grundskola 4 – 6 Engelska
Språket är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk ger flera perspektiv på omvärlden, ökar våra möjligheter till kontakter och ger oss större förståelse för olika sätt att leva. Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Innehåll

 

   

I engelska år 5

Vi kommer att använda oss av Gleerups olika kapitel och utifrån dessa fördjupa oss i ämnet på olika vis via  muntlig interaktion på engelska. Vi arbetar med  till exempel filmklipp, sagor, sånger, lek och spel. Dina förmågor som till exempel hörförståelse och ordkunskap i engelska tränar du också genom att jag bedriver lektionen i största del på engelska. Självklart översätter vi tillsammans när det blir svårt. Tillsammans ska vi våga lära oss, lyssna på och tala engelska. 

Målet med undervisningen är att

 • du ska läsa och förstå texter samt instruktioner som är givna på engelska
 • läsa och förstå texter och instruktioner på engelska
 • lyssna och förstå då någon pratar engelska
 • delta i enkla samtal genom att ställa och besvara frågor
 • skriva enklare texter
 • förstå hur språket är uppbyggt (grammatik)
 • använda dig av rätt grammatik då du uttrycker dig muntligt och skriftligt

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Engelska matris 4-6 Rydebäcksskolan 18/19

Läsa

Har ännu ej nått målen
---->
---->
---->
Förstå och redogöra
Se kommentar:
-Behärskar att läsa texter från olika stilar ex: romaner,deckare, faktatexter etc. och **förstår det viktigaste**. -Behärskar att **översiktligt återberätta** innehållet
-Behärskar att läsa texter från olika stilar ex: romaner ,deckare,faktatexter etc. och **förstår det mesta**. -Behärskar att **återberätta innehåll och detaljer**.
-Behärskar att läsa texter från olika stilar ex: romaner,deckare,faktatexter etc. och **förstår helheten**. -Behärskar att **sammanfatta innehållet och detaljerna**.
Instruktioner
Se kommentar:
Behärskar att förstå och följa skriftliga instruktioner **med hjälp**.
Behärskar att förstå och följa skriftliga instruktioner **med viss hjälp**.
Behärskar att förstå och följa skriftliga instruktioner **självständigt**.

Lyssna

Har ännu ej nått målen
---->
---->
---->
Förstå och redogöra
Se kommentar:
Behärskar att lyssna på engelskt tal från olika genrer: exempelvis...nyheter,skönlitteratur etc och **förstå det viktigaste**. -Behärskar att **översiktligt återberätta innehållet**
Behärskar att lyssna på engelskt tal från olika genrer : exempelvis :nyheter.skönlitteratur etc.och **förstå det mesta**. -Behärskar att **återberätta innehåll och detaljer**.
Behärskar att lyssna på engelskt tal från olika genrer: exempelvis nyheter,skönlitteratur etc. och **förstå helheten**. -Behärskar att **sammanfatta innehållet och detaljerna**.
Instruktioner
Se kommentar:
Behärskar att förstå och följa muntliga instruktioner **med hjälp**.
Behärskar att förstå och följa muntliga instruktioner **med viss hjälp**
Behärskar att förstå och följa muntliga instruktioner **självständigt**.

Skriva

Har ännu ej nått målen
---->
---->
---->
Innehåll
Se kommentar:
Behärskar att formulera mig enkelt och begripligt i olika genrer och hålla mig till uppgiften. Behärskar i någon mån att anpassa till mottagare och situation.
Behärskar att formulera mig relativt varierat och relativt tydligt i olika genrer och hålla mig till uppgiften. Behärskar att i viss mån anpassa till mottagare och situation.
Behärskar att formulera mig relativt varierat och tydligt i olika genrer och hålla mig till uppgiften. Behärskar att anpassa till mottagare och situation.
Struktur
Se kommentar:
Texten har viss struktur, följer grundläggande skrivregler.
Texten har relativt god struktur, följer i huvudsak skrivregler och har sammanhang.
Texten har god struktur, följer skrivregler och har sammanhang .
Grammatik
Se kommentar:
Texten följer till viss del de grammatiska reglerna.
Texten följer relativt väl de grammatiska reglerna.
Texten följer väl de grammatiska reglerna.
Ordförråd & uttryck
Se kommentar:
Behärskar ett enkelt ordförråd och kan använda en del fraser och meningar inom ramen för ämnet .
Behärskar ett relativt varierat ordförråd och kan använda fraser och meningar inom ramen för ämnet.
Behärskar ett varierat ordförråd och kan använda fraser och meningar inom ramen för ämnet.

Tala & Samtala

Har ännu ej nått målen
---->
---->
---->
Innehåll
Se kommentar:
-Behärskar att formulera mig enkelt och begripligt i olika genrer och kan hålla mig till uppgiften. -Behärskar i någon mån att anpassa till mottagare och situation.
-Behärskar att formulera mig relativt varierat och relativt tydligt i olika genrer och kan hålla mig till uppgiften. -Behärskar i viss mån att anpassa till mottagare och situation.
-Behärskar att formulera mig relativt varierat och tydligt och kan hålla mig till uppgiften. -Behärskar att anpassa till mottagare och situation.
Ordförråd & uttryck
Se kommentar:
Behärskar ett enkelt ordförråd och kan använda en del fraser och meningar inom ramen för ämnet .
Behärskar ett relativt varierat ordförråd och kan använda fraser och meningar inom ramen för ämnet.
Behärskar ett varierat ordförråd och kan använda fraser och meningar inom ramen för ämnet.
Uttal & intonation
Se kommentar:
Behärskar ett uttal som är begriplig och till viss del korrekt.
Behärskar ett uttal som är relativt tydligt och korrekt.
Behärskar ett uttal som är tydligt och huvudsakligen korrekt.
Flyt
Se kommentar:
Behärskar att uttrycka mig med visst flyt
Behärskar att uttrycka mig med relativt gott flyt.
Behärskar att uttrycka mig med gott flyt.

Realia

Har ännu ej nått målen
---->
---->
---->
Realia
Se kommentar:
Har kunskaper om några traditioner och levnadssätt i länder där engelska talas. Behärskar att göra någon enkel jämförelse med egna levnadsförhållanden.
Har goda kunskaper om traditioner och levnadssätt i länder där engelska talas och kan jämföra dem med hur vi lever i Sverige.
Har mycket goda kunskaper om traditioner och levnadssätt i länder där engelska talas och kan göra ett flertal jämförelser med egna levnadsförhållanden och hur vi lever i Sverige.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: