Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme-kyla

Skapad 2018-12-10 14:32 i Brearedsskolan Halmstad
I titelrutan ovanför skriver du arbetsområdets titel. I denna "beskrivningsrutan" kan du skriva en kort beskrivning av planeringen som bara vi pedagoger kan se. I rutorna till höger fyller du i skolform, årskurs och ämne. Klicka på spara när du gjort dina val.
Grundskola 6 Fysik
Varmt eller kallt, temperaturen skiftar och förändras på vår jord så också i energiflödet mellan föremål som har olika temperatur. Du ska få lära dig mer om hur du kan påverka energiflödet, t ex med hjälp av kläder, termos och husisolering. Du ska också få titta närmare på mätningar och mätinstrument, t ex klockor, vågar och måttband.

Innehåll

Våra mål

Du ska:

- Känna till mätningar och mätinstrument och hur de används i undersökningar.

- Känna till partikelmodellen.

- Känna till energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

- Känna till hur man kan påverkar energiflödet, till exempel med hjälp av kläder , termos och husisolering.

 

Så här kommer vi arbeta:

Lärarledda genomgångar där vi går igenom mätningar, energiomvandling, isolering mm

Fördjupningar av ord och begrepp

Läsförståelse

Filmer med efterföljande diskussioner

Eget arbete där du planera ditt eget hus

 

 

Bedömning

 

Hur du använder viktiga ord och begrepp.

Eget arbete i husprojekt.

Hur du resonerar i diskussioner.

Avslutande prov 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Bedömningsmatris NO (Fysik)

>>>>
>>>>
>>>>
Kommunicera och ta ställning
Deltar i diskussioner med vetenskapliga argument och för diskussionen till viss del framåt. Tar ställning med enkla argument.
Deltar aktivt i diskussioner med vetenskapliga argument och för diskussionen framåt. Tar ställning med utvecklade argument.
Deltar aktivt i diskussioner med vetenskapliga argument och för diskussioner framåt genom att fördjupa eller bredda dem. Tar ställning med välutvecklade argument.
Granska information
Kan använda olika källor För enkla resonemang om informationens trovärdighet och relevans Kan använda informationen till att skapa enkla texter och muntliga framställningar.
Kan använda olika källor För utvecklade resonemang om informationens trovärdighet och relevans Kan använda informationen till att skapa utvecklade texter och muntliga framställningar.
Kan använda olika källor För välutvecklade resonemang om informationens trovärdighet och relevans Kan använda informationen till att skapa välutvecklade texter och muntliga framställningar.
Undersökningar
Bidrar till att formulera enkla frågeställningar och planeringar Kan genomföra en undersökning enligt given instruktion. Använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt Kan dra enkla slutsatser. Kan göra enkla dokumentationer
Formulerar enkla frågeställningar och planeringar Kan själv planera och sedan genomföra en undersökning. Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt Kan dra utvecklade slutsatser. Kan göra utvecklade dokumentationer.
Formulerar enkla frågeställningar och planeringar Kan planera, genomföra och värdera en undersökning. kan även ge förslag på nya frågeställningar. Använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt Kan dra välutvecklade slutsatser. Kan göra välutvecklade dokumentationer.
Begrepp
Kan känna igen och välja rätt förklaring till valda begrepp. Kan ge exempel på och enkelt beskriva sammanhang.
Kan själv förklara begrepp med lämpligt ordval. Kan förklara sammanhang och visa på samband inom dessa.
Kan själv förklara begrepp med korrekt ordval. Kan förklara sammanhang (även generella sådana) och visa på samband inom dessa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: