Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 1

Skapad 2018-12-10 14:52 i Storkskolan Sjöbo
En övergripande planering för årskurs 1 i matematik
Grundskola 1 Matematik
Vi kommer under läsåret att arbeta med talområdet 0-20. Med praktiskt material tränar eleverna antal, talföljd och uppdelning av tal (taluppfattning). Eleverna tränar addition och subtraktion 0-10 och 0-20 utan tiotalsövergång. Vi ramsräknar till 100. Vi lär oss om ental och tiotal, hur tal över tio är uppbyggda och likhetstecknets betydelse. Vi mäter med hela kroppen, gör mönster, tränar tid och klockan, arbetar med problemlösning, både enskilt och i grupp och arbetar med de geometriska figurerna. Vi tränar de vanligaste läges- och storleksorden för att öka elevens rumsuppfattning. Färdighetsträning i matteboken varvas med utomhuslektioner, spel, samtal, diskussioner och grupparbeten. Som stöd i undervisningen använder vi praktiskt material för att öka den matematiska förståelsen och bygga broar mellan det konkreta och abstrakta tänkandet.

Innehåll

 

Konkretiserade mål

Taluppfattning

 • siffrorna 0-9

 • taluppfattning 0-20

 • ramsräkna till 100

 • ordningstalen 1-10

 • räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-20 utan tiotalsövergång

 • positionssystemet, tiotal och ental

 

Algebra

 

 • se och göra enkla mönster

 • träna på likhetstecknets betydelse

 

Geometri

 • känna till vanliga lägesord

 • känna till de geometriska figurerna rektangel, kvadrat, cirkel och triangel

 • träna på att uppskatta, mäta och räkna med storheterna tid (analog, hel och halv) och längd (cm och m)

 • träna att se symmetri i enkla bilder och i naturen

 

Sannolikhet och statistik

 • träna på att göra och läsa av enkla tabeller och diagram

  

Samband och förändringar

 • kunna dubbelt/hälften

Problemlösning

 • träna på att lösa enkla matematiska problem med hjälp av olika strategier

 

Bedömning

 

Eleven bedöms kontinuerligt genom lärarens observationer av deltagande på lektioner både muntligt, eget räknande, spel, laborativ och huruvida eleven tar ansvar för sitt arbete. Några gånger per termin kontrolleras kunskaper med hjälp av mindre tester. Arbetsblad och arbetsböcker följs regelbundet upp. De konkretiserade målen ligger som grund för bedömningen.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: