Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagogrodan

Skapad 2018-12-10 15:53 i Resarö skola Vaxholm Stad
Med avstamp i den klassiska sagan Grodprinsen utvecklar eleverna sin förmåga att skriva och analysera berättande texter.
Grundskola 2 – 3 Svenska Bild
Under det här arbetsområdet arbetar vi vidare med berättande texter. Arbetet utgår ifrån den klassiska sagan Grodprinsen.

Innehåll

Varför gör vi det här? (syfte)

Vi arbetar med det här för att utveckla förmågan att skriva berättande texter och förmågan att analysera och jämföra olika skönlitterära verk.

Det här ska vi lära oss: (mål)

 • Vi ska jämföra olika sagor med varandra.
 • Vi ska skriva en egen saga som innehåller en miljöbeskrivning och där huvudpersonens känslor och tankar beskrivs.
 • Vi ska lära oss hur man kan ge en kamrat återkoppling om en text kamraten har skrivit.
 • Vi ska träna oss på att göra förändringar i våra texter utifrån den återkoppling vi har fått.
 • Vi ska framställa en  bild som passar till våra texter.
 • Vi ska genom modellering framställa en krona av lera.

Det här ska vi göra på lektionerna:

 • Vi ska läsa och samtala om olika sagor.
 • Vi ska måla en landskapsbild med vattenfärg.
 • Vi ska sy grodor och forma små kronor av lera.
 • Vi ska skriva flera texter på iPad.
 • Vi ska läsa varandras texter och ge en kamrat framåtriktad återkoppling om dennes text.

Så här får du visa vad du har lärt dig: (bedömning)

 • Du ska skriva en text som innehåller en miljöbeskrivning och huvudpersonens tankar och känslor.
 • Du ska skriva en saga med rätt struktur om din groda.
 • Du ska  med hjälp av en checklista och en kamrats återkoppling  göra förbättringar i din text.
 • Du ska läsa en kamrats text och ge kamraten återkoppling om texten.
 • Du ska rita en landskapsbild med  vattenfärger
 • Du ska genom modellering framställa en krona till din groda.
 • Du ska delta i samtal där vi samtalar om och jämför olika sagor

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: