Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumentation ht 18

Skapad 2018-12-10 15:57 i Nannaskolan Uppsala
Retorik och argumentation
Grundskola 8 Svenska
Här kan du se vad vi ska arbeta med, hur vi ska arbeta och vad som kommer att bedömas när vi arbetar med retorik och argumentation. Vi kommer ta del av skrivna argumenterande texter, skriva egna argumenterande texter och framföra ett argumenterande tal.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

 

Undervisning – Genomförande

 • Vi kommer under en period att arbeta med retorik och argumentation.
 • Eleverna kommer att få genomgångar kring retorik och argumentation.
 • Eleverna kommer genom övningar att öva sig i att skriftligt argumentera för och emot vissa påståenden.
 • Eleverna kommer enskilt att få skriva en argumenterande text. 
 • Eleverna kommer också i grupper att skriva ett argumenterande tal som ska redovisas muntligt.
 • Bedömning sker kontinuerligt under lektionstid samt i slutet av redovisade uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: