Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GRÖN FLAGG - Djur och Natur ht 2018 och vt 2019

Skapad 2018-12-10 16:07 i Björnligans förskola Killhult Hörby
Förskola
Det här året har vi temat "Djur och Natur" utifrån Grön Flagg. Tillsammans med barnen ska vi på olika sätt arbeta kring temat.

Innehåll

DJUR OCH NATUR HT 2018 OCH VT 2019

 

UPPLEVA DJUR OCH NATUR I NÄROMRÅDEN

VAD ska utvecklingsområdet handla om? Lära oss mer om djur och natur i vårt närområde.
VARFÖR ska vi undervisa om det?
Vi vill att barnen ska uppleva naturen och lära sig mer om djur och växter som finns runtomkring oss. Samt att barnen ska lära sig vara rädda om vår natur
HUR kommer vi att arbeta med det?
Genom att ge oss ut i närområdet och försöka se vad som lever och hur naturen förändras med årstiderna. Forska kring växter och djur som lever i naturen. Göra skapande av till exempel naturmaterial, lyssna på djursagor, sjunga djurvisor med mera.
DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE -hur kommer barnen/eleverna ges möjlighet till inflytande och delaktighet?
Barnen får möjlighet till inflytande genom att vara delaktiga i upptäckandet i naturen men även vid urval av vad vår forskning ska handla om. Till exempel vilka djur som intresserar dem.
HÅLLBAR UTVECKLING -på vilket sätt bidrar det här utvecklingsområdet till ett hållbart samhälle?
Vår tanke är att barnen och vi genom att lära känna vår natur och vad som finns i den ska få en känsla om vikten att vara rädda om den. Allt för att främja en ekologiskt hållbar framtid.

 

BARNENS INTRESSE FÖRNATURVETENSKAP

VAD ska utvecklingsområdet handla om?
Hur naturens olika kretslopp fungerar samt hur naturen är uppbyggd.
~VARFÖR ska vi undervisa om det?
Vi vill utveckla barnens kunskap och förståelse för hur naturen fungerar.
~HUR kommer vi att arbeta med det?
Vi vill genomföra olika experiment och undersökningar tillsammans med barnen.
~DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE -hur kommer barnen/eleverna ges möjlighet till inflytande och delaktighet?
Barnen ska vara delaktiga i undersökningarna, komma med förslag och utvärdera hur det gick efteråt.
~HÅLLBAR UTVECKLING -på vilket sätt bidrar det här utvecklingsområdet till ett hållbart samhälle?
Genom dessa undersökningar är tanken att barnen och vi ska få syn på hur komplex och fantastisk naturen är och därigenom få en tankeställare att naturen är viktig att bevara för allas vår framtid. Ett ekologiskt perspektiv på hållbar utveckling.

 

ALLEMANSRÄTTEN

VAD ska utvecklingsområdet handla om?
Allemansrättens olika regler.
~VARFÖR ska vi undervisa om det?

Vi tycker att det är viktigt att barnen får en förståelse för hur man ska bete sig i naturen.

~HUR kommer vi att arbeta med det?
Vi kommer att genom diskussioner och praktiska övningar öka barnens kunskap.
~DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE -hur kommer barnen/eleverna ges möjlighet till inflytande och delaktighet?
Barnens tankar kommer genom diskussioner och övningar lyftas och deras synpunkter tas med vid utvärderingar. Barnen kommer att vara konkret delaktiga vid praktiska övningar.
~HÅLLBAR UTVECKLING -på vilket sätt bidrar det här utvecklingsområdet till ett hållbart samhälle.
Genom att skapa en förståelse bland barnen om hur vi ska bete oss i naturen vill vi sträva mot en hållbar natur och ekologiskt hållbar framtid.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: