Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt i Prick 2

Skapad 2018-12-10 16:18 i Håksbergs skola Ludvika
Mitt i Prick
Grundskola 2 Matematik
I Mitt i prick får du öva på de förmågor i matematik som finns i Lgr 11. Du får på ett roligt och stimulerande sätt möta talen från 0-1000. Du kommer att få arbeta med addition, subtraktion, multiplikation och division. Du kommer att få arbeta laborativt och tillsammans med dina kamrater.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

2A

 • Addition och subtraktion 0-100
 • Multiplikation tabell 1-5 och 10
 • Division
 • Talsymboler från förr
 • Ental och tiotal
 • Geometri
 • Problemlösning
 • Programmering

2B:

 • Addition och subtraktion 0-100 med tiotalsövergång
 • Positionssystemet
 • Talen 0-1000
 • Klockan, volym, längd och vikt
 • Multiplikation
 • Division
 • Problemlösning
 • Programmering

Hur ska vi lära oss detta?

 • konkret material
 • matematikboken
 • whiteboard
 • iPad/dator
 • spela matematikspel
 • matematiklekar

Vad som kommer att bedömas:

 • Se matris nedan

Hur du får visa vad du kan genom att:

 • aktivt delta i matematiska diskussioner
 • göra egna räknesagor med de olika räknesätten
 • göra diagnoserna i Mitt i Prick
 • göra Skolverkets bedömning i matematik

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Välj "Koppla" och koppla in relevanta delar från läroplanen:

- Syfte - Vilka förmågor ska utvecklas?

- Centralt innehåll - vilka delar är relevanta för arbetsområdet?

- Kunskapskrav

 

Det går även att koppla till Kapitel 2 i läroplanen. (2,1, 2,2 och 2,3 tex) 

(Ta sedan bort denna text. Även elev och föräldrar kan se det här avsnittet även om det är ihopfällt i utgångläget)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Mitt i Prick 2 A

Avsnitt 1 Addition och subtraktion med talen 0-100
Addition 0-10
subtraktion 0-10
Talen 0-100
Talsymboler från förr
Addition 0-100
Subtraktion 0-100
Addition 0-100 med tiotalsövergång
Subtraktion 0-100 med tiotalsövergång
Problemlösning
Avsnitt 2 multiplikation tabellerna 1-5 och 10
talföljder och mönster
5:ans tabell
10:ans tabell
2:ans tabell
Kommutativa lagen
3:ans tabell
Prioriteringsregeln
4:ans tabell
Räknehändelser multiplikation. Problemlösning
Avsnitt 3 Division
dela lika
innehållsdivision
skriva division
Räknehändelser division
hälften och dubbelt
halv, tredjedel och fjärdedel
Avsnitt 4 geometri
problemlösning
geometriska figurer
spegelsymmetri
förstora och förminska
tredimensionella kroppar
likhetstecknets betydelse och hemliga tal(algebra)
två och tredimensionella objekt
Avsnitt 5 Programmering
öva på att följa instruktioner
tolka enkla koder

Mitt i Prick 2B

Avsnitt 1 addition och subtarktion med talen 0-100
Addition 0-100
Subtraktion 0-100
Addition 0-100 med tiotalsövergång
Subtraktion 0-100 med tiotalsövergång
Räknehändelser
Talfamiljer
Udda och jämna tal
Avsnitt 2 talen 0-1000
Problemlösning
Talen 100-200
positionssystemet
Talen 0-1000
Miniräknare
Tallinjen 0-1000
Addition 0-1000
Subtraktion 0-1000
Avsnitt 3 Mätning
Klockan kvart i och kvart över
Klockan minuter i och över
Tidsskillnad
Volym, liter och deciliter
Längd, m, cm, mm,
Vikt, gram, kilogram
Avsnitt 4 multiplikation och division
överslagsräkning
kommutativa lagen i multiplikation
multiplicera med tre tal
division, dela lika
innehållsdivision
hälften och dubbelt
problemlösning
avsnitt 5 Programmering
öva på att följa instruktioner
tolka enkla koder
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: