Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild Åk 9.

Skapad 2018-12-10 16:20 i Storkskolan Sjöbo
Läsårs planering för ämnet bild.
Grundskola 7 – 9 Bild

Innehåll

Arbetsområde 1
Syfte och sammanhang, personligt porträtt.

Arbetssätt:
-Grundgenomgång angående hur man får fram och vad personligt porträtt är.
-Skissa upp olika idéer och diskutera med läraren och klasskamrater. 
-Rita/måla fram sitt personligt porträtt på A3 papper.

Konkreta mål 
-Ska vara tydligt vad du försöker beskriva med bilderna. 
-Få fram syftet och sammanhanget med bilden. 
-Skapa en helhet på arbetet.

Arbetsområde 2
Bildanalys, skapa egen identitetsbild.

Arbetssätt:
-Skissa upp olika idéer och diskutera med läraren och klasskamrater. 
-Rita/måla fram sin/sina identitetsbild på A3 papper.

Väljer en eller flera:
-Identitet
-Sexualitet
-Maktrelationer

Konkreta mål 
-Få fram en identitetsbild som ifrågasätter identitet, sexualitet eller maktrelationer. 
-Skapa en helhet på arbetet.
-Kan förmedla innehållet i arbetet.

Arbetsområde 3
Parafras, historiska bilder.

Undervisning:
-Grundgenomgång om olika konstverk och hur man skapar en parafras från ett original konstverk.
-Skapa egen parafras från ett valt konstverk.
-Stöd från läraren hur man kan gå tillväga.

Konkreta mål 
-Förståelse om vad en Parafras är.
-Grundkunskap om sitt valda historiska konstverk.
-Ska synas tydligt i din Parafras vilket historiskt konstverk du har valt.

Matriser

Bl
Åk 9 Bild.

Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Arbetsområde 1
Ge omdömen om arbetsprocessen.
Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Arbetsområde 2
Ge omdömen om arbetsprocessen.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Arbetsområde 3
Tolka och resonera kring bilder.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: