Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2018-12-10 16:26 i Västra Berga skola Helsingborg
De fem världsreligionerna.
Grundskola 6 Religionskunskap
Kristendom, islam, hinduism, buddhism, naturreligioner och etik.

Innehåll

Världsreligionerna

Världsreligionerna är ett spännande område inom So:n. Vi lever i en värld där det talas mycket om olika religioner. För att du ska få en större förståelse kommer vi att arbeta med de fem världsreligionerna och jämföra dem sins emellan.

Målet med undervisningen är

Att du ska få en grundläggande förståelse för de olika religionerna Att du kan vara med i diskussioner och att du kan jämföra och dra slutsatser.

Undervisning

Du kommer att få läsa texter om de olika religionerna och titta på filmer. Du kommer att få lyssna på personer som berättar om sin religion. Du kommer att få jämföra de olika religionerna. En hel del av undervisningen kommer att vara att besvara skriftligt på arbetsblad. Här är det viktigt att vara aktiv.

Bedömning

Du ska känna till de viktigaste dragen i de fem religionerna. Du ska kunna jämföra dem, hitta likheter och skillnader. Under arbetets gång kommer jag att bedöma hur aktiv du är i ditt arbete och hur du tar dig an och förstår faktatexter. Du kommer att få ett skriftligt prov där du visar att du har förstått och kan jämföra.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: