Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVENSKA - Skriva krönika

Skapad 2018-12-10 16:29 i Ärentunaskolan Uppsala
Läsa, analysera och skriva krönika
Grundskola 7 – 9 Svenska
Krönikan är exempel på en åsiktstext men mer personligt skriven än en debattartikel eller insändare. En krönika tar sin utgångspunkt i en situation som författaren varit med om, sett eller hört. Många krönikörer ifrågasätter något, argumenterar för något eller vill få oss att se en sak med nya ögon. Du kommer i det här korta arbetsområdet att få lära dig lite mer om krönikor, vi kommer att ta upp några av krönikans typiska drag för att sedan kunna skriva en egen krönika. I skrivandet har vi fokus på förmågan att formulera sig i skrift, anpassa språk och uppbyggnad efter genren krönika.

Innehåll

Syftet med området

Syftet med att skriva krönikor är att du ska:

  • utveckla förmågan att formulera dig skriftligt
  • utveckla förmågan att anpassa språket i din text efter textgenren (krönika) och efter mottagaren (den som ska läsa texten).
  • utveckla förmågan att använda en meningsbyggnad som passar den text du skriver, använda dig av bildspråk, stava rätt samt använda korrekta skrivregler (språkliga strukturer och normer) 
  • öva på att göra korrekta källhänvisningar 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta i ClioOnline med texttypen krönika och ni kommer att få läsa och diskutera flera krönikor. Slutligen kommer ni skriva en egen krönika utifrån ett eget valt tema. Ni måste ha minst en källa i texten som ni ska hänvisa till på ett korrekt sätt. Hur det går till kommer vi att gå igenom på lektionstid. 

 

Lycka till! 

 

 

 

 

Matriser

Sv
Matris Krönika

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Ny aspekt
-Skrivteknik Anpassning till texttyp
Eleven kan skriva olika slags texter med **i huvudsak fungerande** anpassning till texttyp
Eleven kan skriva olika slags texter med **relativt väl fungerande** anpassning till texttyp
Eleven kan skriva olika slags texter med **väl fungerande** anpassning till texttyp
Kommunicera
- Skrivteknik Språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med **viss** språklig variation, **enkel** textbindning
Eleven kan skriva olika slags texter med **relativt god** språklig variation, **utvecklad** textbindning
Eleven kan skriva olika slags texter med **god** språklig variation, **välutvecklad** textbindning
Ny aspekt
-Skrivteknik Anpassning till språkliga normer
Eleven kan skriva olika slags texter med **i huvudsak fungerande** anpassning till språkliga normer och strukturer
Eleven kan skriva olika slags texter med **relativt väl fungerande** anpassning till språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med **väl fungerande** anpassning till språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: