Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsutveckling åk 1

Skapad 2018-12-10 17:16 i Serresjöskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska
Det är toppen med bokstäver. Tänk vad spännande det är att lära sig läsa plötslig får krumelurerna(bokstäverna) mening det är nästan magiskt.Du får en biljett in i den fantastiska fantasin och kan uppleva massor av spännande äventyr.

Innehåll

Arbetsgång:

Vi kommer arbeta med bokstavsinlärning efter ABC-klubbens modell med gemensamma läsupplevelser på olika nivåer.

Vi ska lära oss att koppla rätt fonem till rätt grafem, höra hur många ljud ett ord består av och identifiera första och sista ljudet i ett ord

Vi kommer även att lära att ljuda samman språkljud, läsa vanligt förekommande ord som ordbilder, läsa enkla nya små ord samt läsa ord med enkla meningar och kunna förstå innehållet.

 

Tidsplan

Ht-18 och VT-19

Bedömning:

Skolverkets bedömningsstöd görs på höstterminen och på vårterminen

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3

Matriser

Sv SvA
Åk 1-3 Svenska/Sva Läsutveckling

Avstämning A
LÄSA - BOKSTÄVER OCH BERÄTTANDE TEXT Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
Avstämning B
LÄSA - BERÄTTANDE TEXT Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning.
Avstämning C
LÄSA - BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVADE TEXT Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter.
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.
Eleven urskiljer ord i meningar.
Eleven läser enkla meningar med flyt.
Eleven utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.
Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin.
Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
Eleven korrigerar sig själv vid behov.
Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning.
Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov.
Eleven läser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt.
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Eleven läser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt.
Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.
Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen
Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: