Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön flagg

Skapad 2018-12-10 18:08 i Västra Förskolan Solgården Rättvik
grön flagg
Förskola
Vi vill öka miljömedvetandet hos barnen och på så vis sprida det till deras familjer. Vi vill få barnen att förstå hur viktigt det är att vara rädd om vår jords resurser och värna om det vi har.

Innehåll

Nuläge

Vi har fått vår handlingsplan godkänd av Grön flagg-rådet och nu jobbare vi mot våra uppsatta mål som är:

Mål

Rörelseglädje

Livsstil & Hälsa

Vi fortsätter att utveckla Livsstil och hälsa. Vi vill göra våra barn mer medvetna om hur viktigt det är att röra på sig för ett långt och hälsosamt liv. Vi fortsätter att utveckla vår gård för att stimulera barn till rörelse. Vi planerar att regelbundet besöka skolans gymnastiksal med barnen.            Vi planerar att ha en utedag i veckan då vi promenerar med barnen till en trevlig plats där vi, så länge vädret tillåter, äter vår medhavda frukt.    Vi för ständiga diskussioner vid våra måltider med barnen om hälsosam mat, vad kroppen mår bra av och vad man ibland kan unna sig. 

Miljömärkning

Konsumtion & Resurser

Vi vill bidra till att barnen blir medvetna om miljömärkningar på förpackningar t.ex Krav, Svanen, Fairtrade. Vi tittar på de olika märkningarna som finns på varorna i livsmedelsaffären. Barnen får till hemuppgift att titta efter vad de har för märkningar på varorna hemma i skåpen. Vi fortsätter att propagera för vår ta och ge hylla där föräldrarna kan ta och ge böcker, kläder mm till varandra. Vi återbrukar och återanvänder material som ex.vis mjölkförpackningar, kartonger et.c. Vi använder material från naturen som ex.vis pinnar, kottar, löv i vårt skapande.

Kompost

Djur & Natur

Vi fortsätter att utveckla vår kompost med mer organiskt material och undersöker vad som händer (nedbrytare) Vi fortsätter att kompostera vårt matavfall med Bokachimetoden och med resterna av Bokachin gör vi egna jordfabriker. Vi undersöker olika kretslopp ; årstidens kretslopp, kroppens kretslopp ( vad händer när vi äter), vattnets kretslopp.

 

Syfte 

Att få barnen att förstå att det lilla vi gör här på förskolan och det de kan göra hemma faktiskt gör stor skillnad för vår miljö och natur.

 

Genomförande 

Det är en ständigt pågående verksamhet som till stor del följer årstidernas växlingar.
Vi använder vår t.ex vår egentillverkade jord från jordfabriken till våra planteringar och vi skördar våra grödor som vi lagar till och äter. 

 

Dokumentation    

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

 

Utvärdering

Vi utvärderar på vår planeringstid.

 

Ansvar

Alla pedagoger är ansvariga.

Koppla läroplansmål nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: