Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 3A, kapitel 2

Skapad 2018-12-10 18:29 i Berghultskolan Lerum
Grundskola 3 Matematik
Vi lär oss sambandet mellan addition och multiplikation, pratar om kommutativa lagen i multiplikation. Vi tränar på att räkna multiplikation och att på se sambandet mellan olika multiplikationstabeller ( t ex 2 och 4) Vi tränar på några olika tabellers talföljder.

Innehåll

Begrepp

Begrepp som du ska känna till
 • Mulitplikation - faktor - produkt
 • Kommutativa lagen
 • Upprepad addition

Konkretisering av mål:

Du ska kunna: 

 • förstå sambandet mellan addition och multiplikation
 • bilda en multiplikation av en addition
 • multipliktionstabellerna med 5 och 10 och förstå sambandet mellan dessa
 • multiplicera med 10 och 100 och förstå hur det fungerar
 • bilda multiplikationer samt förstå sambandet mellan multiplikationstabellerna 2 och 4, 4 och 8, 3 och 6 
 • räkna multiplikation med 9 och 7
 • förstå den kommutativa lagen i multiplikation med häjlp av en bild
 • kommutativa lagen - förstå att faktorerna kan byta plats men svaret på verkas inte
 • lösa problemlösningsuppgifter inom mulitplikation

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån:
 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar
 • hur du arbetar med dina uppgifter
 • hur du har löst dina uppgifter i matteboken
 • skriftlig diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favoritmatematik 3A, kapitel 2

Metod

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Utför huvudräkning och väljer rätt räknesätt ex. I varje påse fanns det nio svampar. Hur många svampar fanns det sammanlagt i fyra påsar? upg. 1
Visar och använder sambanden mellan upprepad addition och multiplikation ex. Gör en addition och en multiplikation till bilden. upg. 2
Använder kommutativa lagen vid multiplikation ex. Skriv multiplikationen på två olika sätt. upg. 3
Utför huvudräkning i multiplikation, räknar multiplikation med 100 ex. 4x5= upg. 4
Bestämmer värdet av obekanta tal i likheter ex. Varje bild motsvarar ett tal. Skriv talet. upg. 7

Begrepp

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Använder och förstår begreppet "kommutativ" ex. Skriv multiplikationen på två olika sätt. upg. 3

Problemlösning

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Förstår frågan i en uppgift ex. I varje påse fanns det nio svampar. Hur många svampar fanns det sammanlagt i fyra påsar? upg. 1
Förstår frågan, väljer strategi och löser problemet, skriver ett matematiskt uttryck, avgör om svaret är rimligt och skriver svaret ex. Rita, skriv och räkna: I varje påse fanns det nio svampar. Hur många svampar fanns det sammanlagt i fyra påsar? upg. 5
Förstår frågan, väljer strategi och löser problemet, skriver ett matematiskt uttryck, avgör om svaret är rimligt och skriver svaret ex. Skriv uttrycket och räkna: Siv köper två godisbitar för två kronor styck. Hur mycket kostar de sammanlagt? upg. 6

Kommunikation

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Ritar en bild till uttrycket ex. Siv köper två godisbitar för två kronor styck. Hur mycket kostar de sammanlagt? upg. 5
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: